Pokreni prije zime - natječaj za podršku u razvoju DP pothvata

Pokreni prije zime je program podrške ACT Grupe za društvene poduzetnike početnike ili poduzetnike koji započinju s novim poslovnim pothvatom unutar postojećeg društvenog poduzeća, a koji su iz sjeverozapadne Hrvatske (Međimurska, Varaždinska ili Koprivničko-križevačka županija). Provodi se kroz intenzivni trening sastavljen od šest modula koji korisnika vode kroz postupak promišljanja i validacije poslovnih ideja, do razvoja i testiranja poslovnih modela.

Cilj programa je naučiti poduzetnike kako se nositi s konstantnim promjenama koje ih čekaju na poduzetničkom putu. Kako manje neuspjehe na poduzetničkom putu iskoristiti za učenje za ukupni uspjeh. Nove i postojeće poduzetnike se želi osvijestiti važnosti kvalitetno odrađene izrade dizajna ideje i validacija teza kroz prototipiranje i testiranje.

Krajnji cilj je pomoći poduzetnicima u razvoju realnog i održivog poslovnog modela, te ih upoznati s društvenim poduzetništvom kao oblikom ekonomski i društveno održivim oblikom poslovanja.

Poziv je namijenjen osobama koje su u procesu samozapošljavanja i početnim fazama pokretanja društveno-poduzetničkog pothvata kao i poduzetnicima koji započinju s novim poslovnim pothvatom unutar postojećeg društvenog poduzeća. Prijavitelji se obvezuju na sudjelovanje na svim edukacijama.

Prijave za program Pokreni prije zime otvorene su do 27. lipnja u 12h (podne), a sve informacije o programu i načinu prijave potražite ovdje.

Program se provodi u okviru projekta "RISE - Realities in Social Enterprise" financiranog putem Programa Erasmus+ u partnerstvu s neprofitnim organizacijama PARTAS i Connect – društvo za promocijo aktivnega državljanstva, so.p.


Edukacije u lipnju: Upravljanje u OCD i Društveni kapital

U sklopu Programa podrške i provedbe programa EU Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva  nastavljamo s provedbom radionica namijenjenih udrugama i drugim potencijalnim prijaviteljima na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, koje uopće nemaju ili imaju malo iskustva u području upravljanja projektnim ciklusom, procjenom potreba u lokalnoj zajednici, osiguravanjem kvalitetne provedbe projekata, menadžmentom volontera i drugim relevantnim temama.

Nakon održanih radionica Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnoga društva,  Upravljanje projektnim ciklusom, Modeli zagovaranja za pozitivne promjene u lokalnim zajednicama te Sustav kvalitete u organizacijama civilnoga društva, u lipnju vam donosimo dvije nove teme:

 • Upravljanje u organizacijama civilnoga društva (Varaždin, 18.6.2019.)
  Radionica je namijenjena voditeljima organizacija i voditeljima timova u OCD. Nakon treninga sudionici/e će poboljšati vještine u sljedećim područjima: upravljanje kulturom i motivacijom timova; primjena učinkovitog, fokusiranog rada uz kontinuirano uključivanje korisnika u skladu sa strateškim smjernicama; upravljanje internom strukturom organizacije i optimiziranje modela upravljanja. Voditelj radionice je Stjepan Mikec, izvršni direktor ACT Grupe.
 • Društveni kapital (Varaždin, 27.6.2019.)
  Sudionici/e radionice upoznat će se s konceptom, dobrim i lošim praksama razvoja društvenog kapitala, modelima povećanja učinkovitosti i utjecaja rada organizacija civilnog društva i društvenih poduzeća te će izraditi poslovni slučaj projekta usmjerenog razvoju/ povećanju društvenog kapitala u lokalnim zajednicama u kojima djeluju. Voditelj radionice je Teo Petričević, direktor ACT Grupe.

Više informacija o navedenim radionicama potražite ovdje, a rokove za prijavu i prijavne obrasce za sudjelovanje na ovim, ali i drugim radionicama koje se održavaju u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU, možete pronaći na www.financijskepodrske.hr/home/events.


Edukacije u svibnju: Modeli zagovaranja i Sustav kvalitete

U sklopu Programa podrške i provedbe programa EU Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva  nastavljamo s provedbom radionica namijenjenih udrugama i drugim potencijalnim prijaviteljima na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, koje uopće nemaju ili imaju malo iskustva u području upravljanja projektnim ciklusom, procjenom potreba u lokalnoj zajednici, osiguravanjem kvalitetne provedbe projekata, menadžmentom volontera i drugim relevantnim temama.

Nakon u travnju održanih radionica Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnoga društva i Upravljanje projektnim ciklusom, u svibnju vam donosimo dvije nove teme:

 • Modeli zagovaranja za pozitivne promjene u lokalnim zajednicama (Čakovec, 20.5.2019.)
  Zagovaranje u lokalnoj zajednici je jedan od načina sudjelovanja građana u kreiranju lokalnih politika / strategija razvoja, konkretan alat građana da rade na poboljšanju kvalitete života u zajednici u kojoj žive. Ako građani žele pokrenuti promjene u lokalnim zajednicama, pokrenuti razvojne projekte, moraju formalno i stvarno utjecati na lokalne institucije i vlasti. Sudionici radionice upoznat će se s konceptom, dobrim i lošim praksama zagovaranja, strategijama i tehnikama zagovaranja, procesom informiranja i motiviranja ključnih javnosti te konkretnim alatima za razvoj i implementaciju akcijskog i komunikacijskog plana zagovaračkog projekta.
 • Sustav kvalitete u organizacijama civilnoga društva (Čakovec, 23.5.2019.)
  Cilj radionice je sudionike upoznati s konceptom kvalitete u organizacijama civilnoga društva i upravljanja kvalitetom, koracima u uvođenju sustava kvalitete, alatima i sustavima te izazovima u uvođenju i provedbi sustava upravljanja kvalitetom u organizaciji. U praktičnim predviđenim vježbama za sudionike na ovoj edukaciji koristit će se primjer Sustava upravljanja kvalitetom OK2015.

Više informacija o navedenim radionicama potražite ovdje, a rokove za prijavu i prijavne obrasce za sudjelovanje na ovim, ali i drugim radionicama koje se održavaju u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU, možete pronaći na www.financijskepodrske.hr/home/events.


Radionice za prijavitelje projekata na natječaje ESF-a

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU te u suradnji s regionalnim suradnim organizacijam,a među kojima je i ACT Grupa, nastavlja s provedbom radionica namijenjenih udrugama i drugim potencijalnim prijaviteljima na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, koje uopće nemaju ili imaju malo iskustva u području upravljanja projektnim ciklusom, procjenom potreba u lokalnoj zajednici, osiguravanjem kvalitetne provedbe projekata, menadžmentom volontera i drugim relevantnim temama.

Cilj je ovih radionica upoznati sudionike s osnovnim pojmovima vezanima uz teme korisne prilikom osmišljavanja projektnih prijedloga, s osobitim naglaskom na mogućnosti prijava na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda.

ACT Grupa će do kraja travnja u Čakovcu održati dvije radionice - Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnoga društva (24.4.2019.) i Upravljanje projektnim ciklusom (25. i 26.4.2019., dvodnevna radionica).

Detalje o svakoj radionici, rokove za prijavu i prijavne obrasce za sudjelovanje na ovim, ali i drugim radionicama koje se održavaju u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU, možete pronaći na www.financijskepodrske.hr/home/events.


Akceleratorski program za društvene/impact poduzetnike pod novim nazivom

U utorak, 23. travnja 2019. otvorit ćemo prijave za novi program podrške hrvatskim impact poduzetnicima.

Program podrške 'U Zoni' (u prethodnoj godini djelovao je pod nazivom Akcelerator za društvene poduzetnike) razvojni je program ACT Grupe koji kroz intenzivni šestomjesečni akcelerator potiče mikro i male poduzetnike da prijeđu u fazu rasta i razviju poslovanje.

Pokrenut je u suradnji u suradnji s Entrepreneuership Academy Europskog fonda za jugoistočnu Europu (EFSE), jednim od vodećih svjetskih mikrofinancijskih fondova, te Erste Bankom koja već nekoliko godina provodi jedinstveni program društvenog bankarstva, i njenom zakladom Erste Stiftung.

Program 'U Zoni' usmjeren je mikro ili malim poduzećima, registriranima u Republici Hrvatskoj, koja imaju dugoročni pristup stvaranja pozitivne promjene, odnosno u svom se poslovanju osim ekonomskih vode i društvenim ili ekološkim ciljevima.

Fokus programa je na rastu i razvoju održivih poduzeća te će se prijavitelji moći prijaviti s jednim od slijedećih ciljeva rasta:

 1. poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge
 2. lansiranje novog proizvoda ili usluge
 3. postav novih poslovnih procesa
 4. povećanje proizvodnje ili operativne učinkovitosti
 5. tržišni rast
 6. ulazak na nova geografska tržišta
 7. standardizacija kvalitete, proizvoda ili usluga
 8. izmjena poslovnog modela u model izgrađen oko pozitivnog društvenog utjecaja

Prijave za sudjelovanje u programu biti će otvorene od 23. travnja do 13. svibnja, nakon čega će stručna komisija odabrati 10 poduzeća koja ulaze u šestomjesečni akcelerator. Program se metodološki bazira na individualiziranom pristupu svakom pojedinom poduzeću te intenzivnoj mentorskoj podršci, a po završetku programa svih deset poduzeća imat će priliku predstaviti se potencijalnim investitorima na završnom DemoDay-u u prosincu 2019.

Kroz ovakve strukturirane i korisnicima prilagođene programe potpore, fokusirane na edukaciju, umrežavanje i financijsku podršku, ACT Grupa omogućuje brzi rast poduzeća s pozitivnim društvenim utjecajem te povećava društveni utjecaj i investitora i poduzetnika.


Predstavljen kurikulum za mlade poduzetnike iz marginaliziranih skupina

U Zagrebačkom inovacijskom centru - ZICER predstavili smo kurikulum i trening modul za jačanje poduzetničkih vještina i pokretanje poduzeća za mlade poduzetnike iz marginaliziranih skupina, s posebnin fokusom na mlade iz NEET skupine (Not in Education, Employment or Training).

Kurikulum se razvija u sklopu projekta Youth Empowerment and Entrepreneurial Revolution kojeg provode SOS Dečija sela Srbija, ITC Murska Sobota i ACT Grupa u okviru Erasmus+ programa KA205 – Strategic Partnerships for youth, a inicijativa za razvojem trening programa je potekla od SOS Dečija sela Srbija. Oni su, naime, započeli provoditi određenu vrstu potpore u Beogradu za mlade koji izađu iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a koji žele razviti svoje poduzetničke pothvate.

Na predstavljanju se okupilo više od 30 sudionica i sudionika, predstavnika/ica organizacija koje rade s mladima, sa skupinama u nepovoljnom položaju, osoba koje rade u edukaciji, u potpornim programima za poduzetnike te sami poduzetnici/e, koji su imali vrijedne ideje, komentare i prijedloge za dopunu i korekcije kurikuluma.

Nakon Zagreba slijede još dva slična događanja u Sloveniji i Srbiji, a potom kurikulum ide u prvo testiranje s korisnicima/ama.


SIA - besplatne radionice u Osijeku, Zagrebu i Splitu

Nakon predstavljanja Social Impact Award Programa na konferenciji u zagrebačkom ZICER-u, program smo predstavili studentima/icama u Varaždinu, Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Kako bi svi zainteresirani svoje poslovne ideje što bolje pripremili za sudjelovanje u programu najavljujemo seriju radionica u Zagrebu, Osijeku i Splitu. Radionice su besplatne i jednodnevne, a pokrivaju sljedeće teme:

 • “Tvornica ideja”

Sudionici se upoznaju s društvenim poduzetništvom i ulaze u njegovu terminologiju. Nakon toga mapiramo probleme u vašem okruženju i prolazimo kroz proces pronalaska ideje za pokretanje društvenog poduzeća.

 • “Impact Lab”

Sudionici se tijekom prvog dijela „Biznis modeling“ radionice upoznaju sa raznim vrstama inovativnih poslovnih modela koji se mogu primijeniti u društvenom poduzetništvu. U drugom dijelu radionice, sudionici imaju priliku primijeniti naučeno na način popunjavaju „Business model canvas“ čime preciznije razvijaju svoje ideje.

 • “Poslovno modeliranje”

Na radionici „Poslovno modeliranje“ sudionici savladavaju teoretske okvire poslovnog planiranja i razvijaju konkretan business plan, najosnovnijeg tipa.

U programu mogu sudjelovati studenti/ice i mladi između 14 i 30 godina, a radionice će se održati prema sljedećem rasporedu - Osijek, 28. ožujka (Ekonomski fakultet); Zagreb, 3. travnja (Veleučilište VERN); Split, 5. travnja (Ekonomski fakultet).

Sudjelovanje je besplatno, no obavezna je prijava putem obrasca dostupnog ovdje. Na navedenom linku možete pronaći i detaljnije informacije o mjestu i vremenu održavanja radionica.

Podsjećamo, Social Impact Award program pokrenut je 2009. godine od strane Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Zakladom Erste i Vienna University of Economics and Business. Fokus ovog programa je na mladima koji su voljni pridonijeti radu na društvenoj promjeni i biti dio razvoja društvenog poduzetništva u svijetu. Program se danas provodi u više od 20 zemaljaEurope, Azije i Afrike te obuhvaća više od 8.000 studenata i mladih godišnje.
SIA Hrvatska kao licencirani nacionalni program provodio se od 2014. do 2016. godine, a ove godine ponovno ga je pokrenula ACT Grupa uz podršku tvrtki Erste&Steiermärkische Bank d.d., L'Oreal Adria d.o.o. i ACT Printlab d.o.o.

Sve informacije o programu Social Impat Award potražite na croatia.socialimpactaward.net.


Otvorene prijave za Social Impact Award program

ACT Grupa je danas u Zagrebačkom inovacijskom centru – ZICER javnosti predstavila program Social Impact Award Hrvatska i otvorila prijave za sudjelovanje.

Social Impact Award program pokrenut je 2009. godine od strane Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Zakladom Erste i Vienna University of Economics and Business. Fokus ovog programa je na mladima od 14-30 godina starosti koji su voljni pridonijeti radu na društvenoj promjeni i biti dio razvoja društvenog poduzetništva u svijetu. Program se danas provodi u više od 20 zemalja Europe, Azije i Afrike te obuhvaća više od 8.000 studenata i mladih godišnje.

SIA Hrvatska kao licencirani nacionalni program provodio se od 2014. do 2016. godine. Ove godine ponovno ga je pokrenula ACT Grupa, zajednica društvenih poduzetnika i potporna organizacija za razvoj društvenog/impact poduzetništva u Hrvatskoj te srednjoj i jugoistočnoj Europi. Kroz ovakve strukturirane i korisnicima prilagođene programe potpore, fokusirane na edukaciju, umrežavanje i financijsku podršku, ACT Grupa omogućuje brzi rast poduzeća s pozitivnim društvenim utjecajem te povećava društveni utjecaj i investitora i poduzetnika.

Kroz Social Impact Award program tijekom 2019. godine ACT Grupa i partneri planiraju obuhvatiti najmanje 150 studenata/ica i mladih koji žele razviti svoje poslovne ideje. Ovaj strukturirani godišnji program omogućit će mladim timovima pred-inkubaciju (razvoj poslovnih ideja) i inkubaciju (razvoj i testiranje poslovnih modela), a najbolji među njima osvojit će i bespovratnih 10.000 kuna za početak poslovanja te sudjelovanje na SIA Summitu u Kijevu.

”Vjerujemo da mladi imaju potencijal napraviti pozitivne promjene. Polazimo od pretpostavke i iskustva da većina mladih želi imati pozitivan utjecaj na društvo i da imaju sposobnost i energiju to i učiniti. Sigurni smo da će ovo za njih biti vrijedno iskustvo, bez obzira na to hoće li odabrati da stečeno znanje primjene kao društveni poduzetnici, u javnim i privatnim organizacijama ili drugim oblicima društvenog angažiranja. Upravo zato kroz Social Impact Award, ali i druge potporne i razvojne programe koje pokrećemo unutar ACT Grupe, želimo povećati broj i spremnost mladih koji svoje talente koriste u stvaranju nove društvene vrijednosti.” – naglasila je na predstavljanju programa Renata Glad, nacionalna koordinatorica SIA Hrvatska.

Za sudjelovanje u programu mogu se prijaviti studenti i mladi između 14 i 30 godina starosti, a prijave za nove poslovne ideje koje rješavaju društvene ili ekološke probleme otvorene su do 1. svibnja 2019. putem platforme http://croatia.socialimpactaward.net.

Posebnost ovog programa je, između ostalog, i u tome da svi koji svoje ideju prijave do 17. travnja 2019. godine, mogu dobiti povratnu informaciju od stručnog mentorskog tima kako da usavrše svoj projekt te se ponovo prijave I tako povećaju šanse da budu izabrani za sudjelovanje.


Predstavljena treća generacija pobjednika natječaja „Pokreni nešto svoje“

ACT Grupa i partneri iz tvrtke Philip Morris Zagreb d.o.o. objavili su danas u Zagrebačkom inovacijskom centru – ZICER dobitnike potpore trećeg po redu natječaja „Pokreni nešto svoje“, zajedničkog programa potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj. Sedam timova koji su proglašeni najboljima, a kojima će organizatori osigurati bespovratnu financijsku potporu, promociju i kontinuirano šestomjesečno poslovno savjetovanje za razvoj njihovih poduzetničkih inicijativa tijekom sljedećih šest mjeseci, su:

 • Adventure Donkey j.d.o.o.(Zagreb)
  SightRun je aplikacija namijenjena turistima trkačima, a razvili su je trkači koji vole putovati. Za turističke destinacije izrađuju posebne audio ture koje kombiniraju trčanje s razgledavanjem. Audio zapisi koje aktivira GPS signal navigiraju trkača te pričaju zanimljivosti o kulturno-povijesnim ili prirodnim atrakcijama pored kojih se prolazi, o lokalnim delicijama i tradicionalnim proizvodima. Sve važne i zanimljive informacije o destinaciji dostupne su bez potrebe za gledanjem u zaslon pametnog telefona tijekom trčanja.
 • APEA, obrt za edukaciju, promidžbu i proizvodnju (Koprivnica)
  Adventures of ECO je podučavanje ekološke pismenosti za školski uzrast. Uključuje računalnu igru o održivom gospodarenju otpadom i klimatskim promjenama te sustav nagrađivanja QR kodovima potrebnima za igru, a koji se mogu dobiti za odvajanje otpada u stvarnom životu. Učenici će kroz igru usvojiti ekološka znanja i osvijestiti potrebu za održivim gospodarenjem otpadom te naučiti kako u stvarnom životu smanjiti količine otpada koje završavaju na odlagalištu.
 • Beyond Seen Screen d.o.o. (Zagreb)
  ExRey je nešto poput video Shazama i omogućava gledateljima video sadržaja da na brz i jednostavan način dođu do dodatnih informacija vezanih za sadržaj koji gledaju. Statistika kaže da više od 80% ljudi dok gleda TV koristi i second screenuređaj, odnosno drugi ekran, najčešće pametni telefon, ponekad i tablet. 28% njih na drugom ekranu pretraživanjem interneta traži dodatne informacije vezane uz ono što gledaju na TV-u. ExRey će im sve te informacije dati samo jednim klikom.
 • Buzdovan j.d.o.o. (Zagreb)
  Buzdovan, prvi hrvatski craft cider, je lokalni proizvod dobiven samo od domaćih ručno branih jabuka. Plan im je nabaviti vlastiti sustav za preradu i okrenuti se hrvatskim autohtonim sortama jabuka koje su idealne za proizvodnju cidera zbog izvrsnog okusa te eko uzgoja. Autohtone sorte jabuka su prirodno otpornije na bolesti i štetnike, a njihovi uzgajivači gotovo u pravilu imaju male nasade usmjerene primarno očuvanju sorti. Buzdovan će ovim uzgajivačima osiguravati otkup i pomagati u očuvanju autohtonog sortimenta.
 • CircuitMess d.o.o. (Karlovac)
  MAKERphone SNAP je novi model postojećeg uređaja MAKERphone, ovaj put namijenjen mlađoj populaciji. U setu se nalazi mobilni telefon u dijelovima, a korisnik koji ne mora imati nikakva tehnička predznanja ga može samostalno sastaviti spajanjem različitih konektora. Jednom kada je sastavljen, uređaj postaje funkcionalan i na njemu se može telefonirati i igrati jednostavne igrice. Krajnji cilj projekta je zainteresirati što veći broj djece za STEM područje i to u što mlađoj dobi i na što zabavniji način.
 • Silver technologies d.o.o. (Zagreb)
  Silver Monitor je sustav za praćenje zdravstvenog stanja kod starijih osoba koje žive same. Pametna narukvica prikuplja biometrijske podatke, a prate se krvni tlak, otkucaji srca, padovi, mobilnost, uz uključen sustav alarmiranja. Podaci se spremaju u sustav gdje se analiziraju te kasnije šalju na uvid ovlaštenim zdravstvenim stručnjacima i članovima obitelji. Cijeli projekt je osmišljen kako bi se starijoj populaciji pružila kvalitetnija zdravstvena skrb i veća sigurnost.
 • Veverec 91 d.o.o.(Oroslavje)
  Park znanosti na zabavan način približava znanost svim dobnim skupinama, ponajviše najmlađima. Uz zanimljive i interaktivne eksponate koji pokazuju i dokazuju zanimljive pojave iz područja fizike, astronomije, matematike, geografije i psihologije, znanstvene se spoznaje brzo i lako usvajaju. Eksponate raspoređene po tematskim cjelinama u zelenom okruženju parka međusobno će povezivati ulice nazvane po hrvatskim znanstvenicima.

„Jako smo sretni što je naš projekt SightRun prepoznat i što smo dobili priliku biti dio programa Pokreni nešto svoje. Upravo ovakvi programi pomažu startupovima da bezbolnije razvijaju svoje projekte ili testiraju svoje ideje. Mnogi zapravo napuštaju svoja stalna radna mjesta, ulaze u nešto nesigurno, ali uzbudljivo. I iako smo svi nošeni entuzijazmom i odričemo se mnogo toga, realni smo u pogledu da nam financije svima trebaju. Zato pozdravljam programe poput ovoga koji nam olakšavaju te prve korake.“, izjavila je prilikom preuzimanja nagrade Sandra Bortek, suosnivačica startupa Adventure Donkey koji stoji iza aplikacije SightRun.

Na natječaj otvoren 13. studenoga 2018. godine pristiglo je ukupno 267 prijava iz cijele Hrvatske. U završni odabir ušlo je 15 najbolje ocjenjenih prema kriterijima inovativnosti, društvenog utjecaja te potencijala za rast i održivosti poslovne ideje. Sve finaliste je zatim posjetila stručna komisija koja je nakon iscrpnog terenskog uvida odlučila o pobjednicima.

Razvojni program Pokreni nešto svoje skrojen je po mjeri poduzetnika početnika i mikro poduzeća, kojima pomaže na početku i u razvoju poslovanja. Program je namijenjen budućim ili postojećim društvenim poduzećima, inovativnim startupima te poduzetnicima početnicima s društveno-poduzetničkom idejom, ili poduzetničkom idejom koja će imati pozitivan utjecaj na društvo ili okoliš.

„Iznimno smo ponosni što već treću godinu zaredom podupiremo mikro poduzetništvo u Hrvatskoj te dajemo svoj doprinos razvoju inovativnih i kreativnih ideja i projekata, ali i poticanju poduzetničkog duha u Hrvatskoj. Koliko je to važno, osobito smo svjesni danas, kada i sami prolazimo kroz potpunu transformaciju poslovanja i značajno ulažemo u istraživanje i razvoj novih proizvoda. Uvjereni smo da program Pokreni nešto svoje ima potencijala za daljnji rast i razvoj. Kroz njega želimo nastaviti pružati financijsku i savjetodavnu potporu što većem broju kvalitetnih projekata, njihovom uspješnom razvoju poslovanja te održivosti. Dosadašnji interes poduzetnika za program potvrđuje da smo na pravom putu, ali i da se program kao takav profilirao i postao prepoznatljiv i relevantan, što nam je posebno drago.“, rekla je Dijana Najjar iz tvrtke Philip Morris Zagreb.

Program „Pokreni nešto svoje“ provodi ACT Grupa, a financijski podupire Philip Morris Zagreb d.o.o. Za financiranje trećeg po redu natječaja, Philip Morris Zagreb d.o.o. je osigurao nešto više od pola milijuna kuna pa će tako svaki od ovih sedam odabranih poduzeća dobiti dobiti bespovratnu potporu u visini od 72 tisuće kuna.

“Velik interes prijavitelja za ovaj program ponovno je dokazao kako u Hrvatskoj ne nedostaje poduzetničkog duha i inovativnih ideja, već prikladne financijske i mentorske podrške. Upravo na te izazove ACT Grupa pokušava odgovoriti kroz svoje aktivnosti i potporne programe koje pokrećemo. Iskustvo prethodnih natječaja pokazuje nam kako je baš korištenje mentorske podrške poduzetnicima pomoglo da brže ostvare zacrtane ciljeve u razvoju poslovanja pa ćemo kod ove treće generacije dodatan fokus staviti upravo na jačanju savjetodavnog dijela potpore.”,  izjavio je Stjepan Mikec, izvršni direktor ACT Grupe.

Natječaj se otvara jednom godišnje, a u prve dvije godine zaprimljeno je preko 700 prijava, te dodijeljeno gotovo milijun kuna za 13 najboljih poduzetničkih inicijativa, a prosječan iznos potpore po timu iznosio je od 73,8 tisuća kuna. Dobitnici iz prvih dviju generacija su u sklopu programa osnovali pet novih poduzeća, razvili četiri nova proizvoda i 16 prototipova proizvoda, 10 web ili mobilnih aplikacija, pet prodajno-informativnih web stranica, a provedene su i tri kampanje grupnog financiranja i dvije investicije u prostor i opremu.

Više o dobitnicima potpore i poslovnim poduhvatima za koje su dobili potporu možete pronaći ovdje.
Želimo im puno uspjeha u razvoju njihovih poduzetničkih inicijativa!


Regionalni i svjetski investicijski fondovi dolaze u Beograd

U Beogradu će se 19. i 20. veljače održati konfererencija „Impact 2019“najveća konferencija u Središnoj i Jugoistočnoj Europi posvećena investicijama za društvena poduzeća i startupove. Konferencija se održava u Kombank dvorani i okupit će mnogobrojne stručnjake iz regije i svijeta koji će publici predstaviti svoje fondove, akceleratore, inovacije i razvoj u području društvenog poduzetništva i startup industrije.

Na konferenciji u Beogradu sudjeluje više od 60 govornika iz 17 zemalja svijeta, a organizatori (ACT Grupa, Brodoto i Fondacija Mozaik) očekuju prisustvo preko 250 sudionika/ica. Na jednom će se mjestu tako naći investitori, korporacije, fondacije, startupovi, društvena poduzeća, ali i organizacije civilnoga društva s istim ciljem – da povećaju mogućnosti i prilike za regionalne startupove i društvena poduzeća da dobiju investiciju za svoj posao. Među sudionicima konferencije su predstavnici/e Fonda za Južni Balkan, Europskog investicijskog fonda, Europskog fonda za Jugoistočnu Europu, kao i niz pojedinačnih investitora i stranih investicijskih fondova - Oltre Venture, MiLa Capital i drugi.

Prvu Impact konferenciju održali smo prošle godine u Zagrebu, a ove godine smo odlučili svjetske investitore društvene ekonomije dovesti u Beograd.

"Ovogodišnja konferencija „Impact 2019“ će po mnogo čemu biti značajnija i veća nego ona prošlogodišnja. Želja nam je da se ideja investiranja u biznise koji stvaraju pozitivnu društvenu promijenu što više proširi i da se i u našem društvu prepozna potencijal koji ovaj vid poslovanja ima. Ipak, najviše smo ponosni na to što će društvena poduzeća i startupovi iz Srbije imati priliku razgovarati s više od 30 investitora i predstavim im svoje ideje"  – izjavila je Vladica Jovanović, direktorica agencije Brodoto u Srbiji i organizatorica konferencije.

A da društveno poduzetništvo ima veliki potencijal, govori i podatak o sve većem broju poduzeća koja se odlučuju za ovaj vid poslovanja ne samo u svijetu, već i kod nas. Konferencija „Impact 2019“ nastoji podržati ovakve ideje, poduzetnike spajati sa investitorima, ali i educirati širu javnost o ovom načinu poslovanja.

Više o samoj konferenciji možete naći na službenim stranicama impactconference.net.