Prvi hrvatski kompendij provedenih društveno odgovornih nabava od strane poduzeća

Društveno poduzetništvo se u Hrvatskoj smatra potencijalnim modelom za rješavanje mnogih društvenih i ekonomskih problema i potreba u zemlji, iako je još u vrlo ranoj fazi razvoja. S druge strane, i društveno odgovorno poslovanje (DOP), iako je na agendi raznih aktera, u Hrvatskoj je također još uvijek u ranoj fazi razvoja.

Većina društveno odgovornih kompanija o društvenom poduzetništvu, modelima i praksi društvenih poduzetnika, u Hrvatskoj ili šire, zna vrlo malo ili ništa. U javnosti, pak, još uvijek je veliko nerazumijevanje i društveno odgovornog poslovanja i društvenog poduzetništva.

Usprkos tome, suradnja između društveno odgovornih kompanija i društvenih/impact poduzeća u Hrvatskoj postoji, a ta suradnja se očituje u različitim modelima poslovanja. Kako bi skrenuli pozornost na te modele i primjere dobre prakse objavili smo prvi hrvatski kompendij provedenih društveno odgovornih nabava od strane poduzeća.

U ovom kratkom priručniku predstavljeno je nekoliko kompanija i njihova poslovna partnerstva i suradnje s društvenim poduzećima, iz kojih se mogu iščitati inovacije i novi poslovni modeli. Takva partnerstva i suradnje nose brojne benefite za obje strane, što dokazuje i sve veći broj primjera.

Kompendij je predstavljen na konferenciji o održivoj javnoj nabavi održanoj prošli tjedan u Zagrebu, kada smo najavili i kampanju "Kupujumo odgovorno - korporativni izazov 2020" koju trenutačno pripremamoRiječ je o zapravo vrlo jednostavnoj inicijativi s hrabrom ambicijom: 15 hrvatskih kompanija u 2020. godini nabavit će robu i usluge od 15 hrvatskih društvenih poduzeća u vrijednosti 5 milijuna kuna!


Konferencija o društveno odgovornoj javnoj nabavi

Javna nabava ima ključnu ulogu u smjeru postizanja ciljeva pametnog, održivog i uključivog razvoja kako je definiran strategijom Europa 2020. U cilju promocije korištenja socijalnih kriterija u postupcima javne nabave, Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) i Europska komisija, Opća uprava za unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća (DG GROW) pokrenuli su inicijativu za unapređenje znanja u 15 država članica.

Jedna od aktivnosti je i konferencija "Koristimo javnu nabavu za postizanje društvenog učinka u Republici Hrvatskoj”, koju organiziramo u Zagrebu. Konferencija će se održati u četvrtak, 12. rujna u Kući Europe (Ulica Agusta Cesarca 4, Zagreb), u vremenu od 9:30 do 16:00 sati, a usmjerena je prvenstveno javnim službenicima/a i društvenim poduzećima.

Glavni cilj konferencije je potaknuti konstruktivnu razmjenu informacija između provoditelja javne nabave, stručnjaka/inja o društvenoj ekonomiji i društvenom poduzetništvu o potencijalu društveno odgovorne javne nabave, kako bi se ostvarili strateški društveni, okolišni i ekonomski ciljevi, te također podijelile najbolje uspješne prakse odgovorne javne nabave u Hrvatskoj i ostatku EU.

Program konferencije možete pronaći ovdje, a za sudjelovanje vas molimo da se registrirate najkasnije do 5. rujna 2019. na ovom linku.
A kako bismo odgovorili na većinu vaših očekivanja i održali visoku razinu kvalitete konferencije, pozivamo vas da svakako popunite i pretkonferencijski upitnik koji je dostupan ovdje.

Konferencija je organizirana u okviru EU projekta BSI - Buying for Social Impact", inicijative Europske Komisije za promociju društveno odgovorne javne nabave u zemljama članicama Europske unije. Projekt se provodi u 15 EU država članica, uključujući Hrvatsku. Projektni konzorcij čini pet europskih organizacija/mreže - Social Economy Europe (SEE), European Association for Information on Local Development (AEIDL), European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES), European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE) i DIESIS Coop, a u Hrvatskoj ga provode Diesis i ACT Grupa.


Edukacije u rujnu

U sklopu Programa podrške i provedbe programa EU Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva  nastavljamo s provedbom radionica namijenjenih udrugama i drugim potencijalnim prijaviteljima na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, koje uopće nemaju ili imaju malo iskustva u području upravljanja projektnim ciklusom, procjenom potreba u lokalnoj zajednici, osiguravanjem kvalitetne provedbe projekata, menadžmentom volontera i drugim relevantnim temama.

U rujnu vam donosimo nove teme:

 • Međusektorska suradnja (suradnja organizacija civilnog društva i građana/ki s javnim sektorom)(Čakovec, 3.9.2019.)
  Povjerenje. Odgovornost. Transparentnost. Komunikacija. Ključni elementi održive suradnje. A bez suradnje nema održivog razvoja zajednica. Koliko god se pojedinačno trudili. Suradnja angažira konsolidirane resurse, kapacitete i osigurava kvalitetu. Naročito je važna suradnja među različitim dionicima zajednice, dionicima iz različitih sektora. Međusektorska suradnja i partnerstva.
  U Hrvatskoj, partnerstvo i međusektorska suradnja su novija praksa. Još uvijek vrlo često samo na vrlo deklarativnoj i manipulativnoj razini. Svi tražimo odgovor kako da dođemo do uspješnog i učinkovitog partnerstva - kao što je to praksa u brojnim europskim zemljama, naročito u područjima od društvenog interesa (npr. socijalne usluge u Italiji).
  Na radionici, sudionici/e će naučiti mapirati potencijale i ograničenja u razvoju međusektorske suradnje, te razviti strategije i akcijske planove za razvoj međusektorske suradnje u specifičnim područjima rada u njihovim lokalnim zajednicama. Vrlo konkretno.
  Voditelj radionice je Teo Petričević, direktor ACT Grupe.

 

 • Kako izraditi operativni plan djelovanja organizacije civilnoga društva? (Čakovec, 10.9.2019.)
  Radionica je namijenjena voditeljima organizacija i voditeljima financija. Nakon treninga sudionici će poboljšati vještine u sljedećim područjima: pojam i sadržaj operativnog plana, izrada plana prihoda i rashoda, izrada plana zaduživanja i otplata, izrada plana novčanog tijeka, obrazloženja financijskog plana te rebalans operativnog i financijskog plana.
  Voditeljica radionice je Dora Grkavac, voditeljica finacija ACT Grupe.

 

 • Modeli unutarnjeg i vanjskog vrednovanja djelovanja/programa organizacija civilnoga društva (Čakovec, 23.9.2019.)
  Radionica je namijenjena menadžmentu OCD i osobama koje u organizacijama rade na upravljanju kvalitetom ili upravljanju utjecajem. Sudionici radionice će se upoznati s najpoznatijim pristupima u vrednovanju, identificirati elemente organizacija koje je korisno vrednovati te će nakon radionice moći samostalno razviti sustav vrednovanja i uvođenja poboljšanja za svoje organizacije.
  Teme koje će radionica pokriti: opseg vrednovanja i svrha vrednovanja; najpoznatiji modeli vrednovanja; organizacijske dimenzije koje vrednujemo; efikasnost, efektivnost, lanac stvaranja vrijednosti; prikupljanje podataka i plan vrednovanja; implementacija poboljšanja i upravljanje performansama.
  Voditelj radionice je Stjepan Mikec.

 

 • Upravljanje volonterima (Čakovec, 25-26.9.2019.)
  Radionica je namijenjena predstavnicima organizacija koje namjeravaju u svoje aktivnosti uključivati volontere i razvijati volonterski program. Nakon treninga sudionici će poboljšati vještine u sljedećim područjima: poznavanje zakonodavnih okvira volontiranja u RH; upravljanje svim koracima ciklusa menadžmenta volontera; predznanje potrebno za uvođenje „Standarda kvalitete za volonterske programe“; napređenje vještina planiranja i organizacijske vještine.
  Voditelj radionice je Ivan Blažon.

 

Više informacija o navedenim radionicama te rokove za prijavu i prijavne obrasce za sudjelovanje na ovim, ali i drugim radionicama koje se održavaju u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU, možete pronaći na www.financijskepodrske.hr/home/events.


Pokreni prije zime - natječaj za podršku u razvoju DP pothvata

Pokreni prije zime je program podrške ACT Grupe za društvene poduzetnike početnike ili poduzetnike koji započinju s novim poslovnim pothvatom unutar postojećeg društvenog poduzeća, a koji su iz sjeverozapadne Hrvatske (Međimurska, Varaždinska ili Koprivničko-križevačka županija). Provodi se kroz intenzivni trening sastavljen od šest modula koji korisnika vode kroz postupak promišljanja i validacije poslovnih ideja, do razvoja i testiranja poslovnih modela.

Cilj programa je naučiti poduzetnike kako se nositi s konstantnim promjenama koje ih čekaju na poduzetničkom putu. Kako manje neuspjehe na poduzetničkom putu iskoristiti za učenje za ukupni uspjeh. Nove i postojeće poduzetnike se želi osvijestiti važnosti kvalitetno odrađene izrade dizajna ideje i validacija teza kroz prototipiranje i testiranje.

Krajnji cilj je pomoći poduzetnicima u razvoju realnog i održivog poslovnog modela, te ih upoznati s društvenim poduzetništvom kao oblikom ekonomski i društveno održivim oblikom poslovanja.

Poziv je namijenjen osobama koje su u procesu samozapošljavanja i početnim fazama pokretanja društveno-poduzetničkog pothvata kao i poduzetnicima koji započinju s novim poslovnim pothvatom unutar postojećeg društvenog poduzeća. Prijavitelji se obvezuju na sudjelovanje na svim edukacijama.

Prijave za program Pokreni prije zime otvorene su do 27. lipnja u 12h (podne), a sve informacije o programu i načinu prijave potražite ovdje.

Program se provodi u okviru projekta "RISE - Realities in Social Enterprise" financiranog putem Programa Erasmus+ u partnerstvu s neprofitnim organizacijama PARTAS i Connect – društvo za promocijo aktivnega državljanstva, so.p.


Edukacije u lipnju: Upravljanje u OCD i Društveni kapital

U sklopu Programa podrške i provedbe programa EU Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva  nastavljamo s provedbom radionica namijenjenih udrugama i drugim potencijalnim prijaviteljima na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, koje uopće nemaju ili imaju malo iskustva u području upravljanja projektnim ciklusom, procjenom potreba u lokalnoj zajednici, osiguravanjem kvalitetne provedbe projekata, menadžmentom volontera i drugim relevantnim temama.

Nakon održanih radionica Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnoga društva,  Upravljanje projektnim ciklusom, Modeli zagovaranja za pozitivne promjene u lokalnim zajednicama te Sustav kvalitete u organizacijama civilnoga društva, u lipnju vam donosimo dvije nove teme:

 • Upravljanje u organizacijama civilnoga društva (Varaždin, 18.6.2019.)
  Radionica je namijenjena voditeljima organizacija i voditeljima timova u OCD. Nakon treninga sudionici/e će poboljšati vještine u sljedećim područjima: upravljanje kulturom i motivacijom timova; primjena učinkovitog, fokusiranog rada uz kontinuirano uključivanje korisnika u skladu sa strateškim smjernicama; upravljanje internom strukturom organizacije i optimiziranje modela upravljanja. Voditelj radionice je Stjepan Mikec, izvršni direktor ACT Grupe.
 • Društveni kapital (Varaždin, 27.6.2019.)
  Sudionici/e radionice upoznat će se s konceptom, dobrim i lošim praksama razvoja društvenog kapitala, modelima povećanja učinkovitosti i utjecaja rada organizacija civilnog društva i društvenih poduzeća te će izraditi poslovni slučaj projekta usmjerenog razvoju/ povećanju društvenog kapitala u lokalnim zajednicama u kojima djeluju. Voditelj radionice je Teo Petričević, direktor ACT Grupe.

Više informacija o navedenim radionicama potražite ovdje, a rokove za prijavu i prijavne obrasce za sudjelovanje na ovim, ali i drugim radionicama koje se održavaju u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU, možete pronaći na www.financijskepodrske.hr/home/events.


Edukacije u svibnju: Modeli zagovaranja i Sustav kvalitete

U sklopu Programa podrške i provedbe programa EU Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva  nastavljamo s provedbom radionica namijenjenih udrugama i drugim potencijalnim prijaviteljima na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, koje uopće nemaju ili imaju malo iskustva u području upravljanja projektnim ciklusom, procjenom potreba u lokalnoj zajednici, osiguravanjem kvalitetne provedbe projekata, menadžmentom volontera i drugim relevantnim temama.

Nakon u travnju održanih radionica Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnoga društva i Upravljanje projektnim ciklusom, u svibnju vam donosimo dvije nove teme:

 • Modeli zagovaranja za pozitivne promjene u lokalnim zajednicama (Čakovec, 20.5.2019.)
  Zagovaranje u lokalnoj zajednici je jedan od načina sudjelovanja građana u kreiranju lokalnih politika / strategija razvoja, konkretan alat građana da rade na poboljšanju kvalitete života u zajednici u kojoj žive. Ako građani žele pokrenuti promjene u lokalnim zajednicama, pokrenuti razvojne projekte, moraju formalno i stvarno utjecati na lokalne institucije i vlasti. Sudionici radionice upoznat će se s konceptom, dobrim i lošim praksama zagovaranja, strategijama i tehnikama zagovaranja, procesom informiranja i motiviranja ključnih javnosti te konkretnim alatima za razvoj i implementaciju akcijskog i komunikacijskog plana zagovaračkog projekta.
 • Sustav kvalitete u organizacijama civilnoga društva (Čakovec, 23.5.2019.)
  Cilj radionice je sudionike upoznati s konceptom kvalitete u organizacijama civilnoga društva i upravljanja kvalitetom, koracima u uvođenju sustava kvalitete, alatima i sustavima te izazovima u uvođenju i provedbi sustava upravljanja kvalitetom u organizaciji. U praktičnim predviđenim vježbama za sudionike na ovoj edukaciji koristit će se primjer Sustava upravljanja kvalitetom OK2015.

Više informacija o navedenim radionicama potražite ovdje, a rokove za prijavu i prijavne obrasce za sudjelovanje na ovim, ali i drugim radionicama koje se održavaju u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU, možete pronaći na www.financijskepodrske.hr/home/events.


Radionice za prijavitelje projekata na natječaje ESF-a

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU te u suradnji s regionalnim suradnim organizacijam,a među kojima je i ACT Grupa, nastavlja s provedbom radionica namijenjenih udrugama i drugim potencijalnim prijaviteljima na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, koje uopće nemaju ili imaju malo iskustva u području upravljanja projektnim ciklusom, procjenom potreba u lokalnoj zajednici, osiguravanjem kvalitetne provedbe projekata, menadžmentom volontera i drugim relevantnim temama.

Cilj je ovih radionica upoznati sudionike s osnovnim pojmovima vezanima uz teme korisne prilikom osmišljavanja projektnih prijedloga, s osobitim naglaskom na mogućnosti prijava na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda.

ACT Grupa će do kraja travnja u Čakovcu održati dvije radionice - Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnoga društva (24.4.2019.) i Upravljanje projektnim ciklusom (25. i 26.4.2019., dvodnevna radionica).

Detalje o svakoj radionici, rokove za prijavu i prijavne obrasce za sudjelovanje na ovim, ali i drugim radionicama koje se održavaju u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU, možete pronaći na www.financijskepodrske.hr/home/events.


Akceleratorski program za društvene/impact poduzetnike pod novim nazivom

U utorak, 23. travnja 2019. otvorit ćemo prijave za novi program podrške hrvatskim impact poduzetnicima.

Program podrške 'U Zoni' (u prethodnoj godini djelovao je pod nazivom Akcelerator za društvene poduzetnike) razvojni je program ACT Grupe koji kroz intenzivni šestomjesečni akcelerator potiče mikro i male poduzetnike da prijeđu u fazu rasta i razviju poslovanje.

Pokrenut je u suradnji u suradnji s Entrepreneuership Academy Europskog fonda za jugoistočnu Europu (EFSE), jednim od vodećih svjetskih mikrofinancijskih fondova, te Erste Bankom koja već nekoliko godina provodi jedinstveni program društvenog bankarstva, i njenom zakladom Erste Stiftung.

Program 'U Zoni' usmjeren je mikro ili malim poduzećima, registriranima u Republici Hrvatskoj, koja imaju dugoročni pristup stvaranja pozitivne promjene, odnosno u svom se poslovanju osim ekonomskih vode i društvenim ili ekološkim ciljevima.

Fokus programa je na rastu i razvoju održivih poduzeća te će se prijavitelji moći prijaviti s jednim od slijedećih ciljeva rasta:

 1. poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge
 2. lansiranje novog proizvoda ili usluge
 3. postav novih poslovnih procesa
 4. povećanje proizvodnje ili operativne učinkovitosti
 5. tržišni rast
 6. ulazak na nova geografska tržišta
 7. standardizacija kvalitete, proizvoda ili usluga
 8. izmjena poslovnog modela u model izgrađen oko pozitivnog društvenog utjecaja

Prijave za sudjelovanje u programu biti će otvorene od 23. travnja do 13. svibnja, nakon čega će stručna komisija odabrati 10 poduzeća koja ulaze u šestomjesečni akcelerator. Program se metodološki bazira na individualiziranom pristupu svakom pojedinom poduzeću te intenzivnoj mentorskoj podršci, a po završetku programa svih deset poduzeća imat će priliku predstaviti se potencijalnim investitorima na završnom DemoDay-u u prosincu 2019.

Kroz ovakve strukturirane i korisnicima prilagođene programe potpore, fokusirane na edukaciju, umrežavanje i financijsku podršku, ACT Grupa omogućuje brzi rast poduzeća s pozitivnim društvenim utjecajem te povećava društveni utjecaj i investitora i poduzetnika.


Predstavljen kurikulum za mlade poduzetnike iz marginaliziranih skupina

U Zagrebačkom inovacijskom centru - ZICER predstavili smo kurikulum i trening modul za jačanje poduzetničkih vještina i pokretanje poduzeća za mlade poduzetnike iz marginaliziranih skupina, s posebnin fokusom na mlade iz NEET skupine (Not in Education, Employment or Training).

Kurikulum se razvija u sklopu projekta Youth Empowerment and Entrepreneurial Revolution kojeg provode SOS Dečija sela Srbija, ITC Murska Sobota i ACT Grupa u okviru Erasmus+ programa KA205 – Strategic Partnerships for youth, a inicijativa za razvojem trening programa je potekla od SOS Dečija sela Srbija. Oni su, naime, započeli provoditi određenu vrstu potpore u Beogradu za mlade koji izađu iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a koji žele razviti svoje poduzetničke pothvate.

Na predstavljanju se okupilo više od 30 sudionica i sudionika, predstavnika/ica organizacija koje rade s mladima, sa skupinama u nepovoljnom položaju, osoba koje rade u edukaciji, u potpornim programima za poduzetnike te sami poduzetnici/e, koji su imali vrijedne ideje, komentare i prijedloge za dopunu i korekcije kurikuluma.

Nakon Zagreba slijede još dva slična događanja u Sloveniji i Srbiji, a potom kurikulum ide u prvo testiranje s korisnicima/ama.


SIA - besplatne radionice u Osijeku, Zagrebu i Splitu

Nakon predstavljanja Social Impact Award Programa na konferenciji u zagrebačkom ZICER-u, program smo predstavili studentima/icama u Varaždinu, Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Kako bi svi zainteresirani svoje poslovne ideje što bolje pripremili za sudjelovanje u programu najavljujemo seriju radionica u Zagrebu, Osijeku i Splitu. Radionice su besplatne i jednodnevne, a pokrivaju sljedeće teme:

 • “Tvornica ideja”

Sudionici se upoznaju s društvenim poduzetništvom i ulaze u njegovu terminologiju. Nakon toga mapiramo probleme u vašem okruženju i prolazimo kroz proces pronalaska ideje za pokretanje društvenog poduzeća.

 • “Impact Lab”

Sudionici se tijekom prvog dijela „Biznis modeling“ radionice upoznaju sa raznim vrstama inovativnih poslovnih modela koji se mogu primijeniti u društvenom poduzetništvu. U drugom dijelu radionice, sudionici imaju priliku primijeniti naučeno na način popunjavaju „Business model canvas“ čime preciznije razvijaju svoje ideje.

 • “Poslovno modeliranje”

Na radionici „Poslovno modeliranje“ sudionici savladavaju teoretske okvire poslovnog planiranja i razvijaju konkretan business plan, najosnovnijeg tipa.

U programu mogu sudjelovati studenti/ice i mladi između 14 i 30 godina, a radionice će se održati prema sljedećem rasporedu - Osijek, 28. ožujka (Ekonomski fakultet); Zagreb, 3. travnja (Veleučilište VERN); Split, 5. travnja (Ekonomski fakultet).

Sudjelovanje je besplatno, no obavezna je prijava putem obrasca dostupnog ovdje. Na navedenom linku možete pronaći i detaljnije informacije o mjestu i vremenu održavanja radionica.

Podsjećamo, Social Impact Award program pokrenut je 2009. godine od strane Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Zakladom Erste i Vienna University of Economics and Business. Fokus ovog programa je na mladima koji su voljni pridonijeti radu na društvenoj promjeni i biti dio razvoja društvenog poduzetništva u svijetu. Program se danas provodi u više od 20 zemaljaEurope, Azije i Afrike te obuhvaća više od 8.000 studenata i mladih godišnje.
SIA Hrvatska kao licencirani nacionalni program provodio se od 2014. do 2016. godine, a ove godine ponovno ga je pokrenula ACT Grupa uz podršku tvrtki Erste&Steiermärkische Bank d.d., L'Oreal Adria d.o.o. i ACT Printlab d.o.o.

Sve informacije o programu Social Impat Award potražite na croatia.socialimpactaward.net.