Otvoreni poziv za dostavu ponuda - ACT GRUPA
1600
post-template-default,single,single-post,postid-1600,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-3.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Otvoreni poziv za dostavu ponuda

  |   VIJESTI

ACT Grupa, sukladno internom planu razvoja ljudskih potencijala za 2017. godinu, poziva sve zainteresirane organizacije ili pojedince/ke da dostave ponudu za in-house edukaciju za sva, dva ili jedno od navedenih područja:

 

1/ POSLOVNE FINANCIJE i FINANCIJSKI KONTROLING ZA MENADŽERE
* modeli i tehnike kontrolinga, instrumenti strateškog, operativnog i poreznog kontrolinga
* čitanje i analiza temeljnih financijskih izvještaja i informacija, metode financijske analize
* standardni, ad-hoc, statički, dinamički menadžerski izvještaji
* financijsko planiranje i modeliranje, upravljanje troškovima, novčanim tokovima, poslovnim rezultatom
* izvori financiranja – krediti, leasing, faktoring, tržišta kapitala…
* upravljanje financijskim rizicima – valutni, kamatni, rizik promjene cijene financijskih instrumenata…
* napredno korištenje Excela za financijsko modeliranje, analizu podataka, izradu tablica, grafova, izvještaja, ostali alati za vizualizaciju podataka

 

2/ PRODAJA ZA MENADŽERE
* osnove, vrste i tehnike prodaje
* temeljne poslovne komunikacijske i prezentacijske vještine
* temeljne prodajne vještine, vještine uspješnog pregovaranja
* razvoj internih procesa prodaje, komunikacije s kupcima
* upravljanje odnosima s kupcima
* upravljanje ključnim kupcima, rad sa zahtjevnim klijentima

 

3/ INTERNA KOMUNIKACIJA ZA MENADŽERE
* dimenzije interne komunikacije
* strategija, tehnike i alati učinkovitog upravljanja internom komunikacijom

 

Edukacije će se održati u razdoblju od rujna do prosinca 2017. godine, u prostorijama ACT Grupe u Čakovcu. Na edukcijama sudjeluje do 10 voditelja/ica organizacija – društvenih poduzeća koja djeluju u različitim sektorima (uslužne djelatnosti, zbrinjavanje otpada, poljoprivredna djelatnost, socijalne usluge…).

 

Ponuda treba sadržavati opis sadržaja edukacije (moguće su nadopune traženih tema, ukoliko je procjena da su nužne), metodologiju, ishode edukacije, vremenski okvir provedbe edukacije, cijenu i reference trenera/ice – u proizvoljnoj formi, na memorandumu ponuditelja.

 

Ponude se zaprimaju do 15. srpnja u 12 sati na e-mail info@act-grupa.hr.
O odabiru ponuditelja zainteresirane strane obavijestit ćemo do 31. srpnja 2017. godine. Dodatne informacije dostupne su na e-mail info@act-grupa.hr.