Projekt PRESS započeo s provedbom - ACT GRUPA
1568
post-template-default,single,single-post,postid-1568,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-3.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Projekt PRESS započeo s provedbom

  |   VIJESTI
ACT Grupa jedan je od 7 partnera iz 6 EU zemalja koje provode projekt PRESS – “PRomoting European Social economy Strategies and social entrepreneurship for inclusion of disadvantaged women in labour market”. Projekt je s provedbom započeo 1. prosinca 2016. godine, provodi u okviru programa Erasmus + KA2 Strategic Partnership, a sama provedba projekta traje 18 mjeseci.
Ključni cilj projekta je dati doprinos borbi protiv siromaštva i društvene isključenosti, posebice žena, s naglaskom na Romkinje. Projektom se želi ohrabriti i osnažiti dijalog između javnog i privatnog sektora, konkretnije državnih institucija i organizacija društvene ekonomije u različitim partnerskim zemljama.
Aktivnosti projekta podijeljene su u nekoliko radnih paketa. Uz analizu potreba za radnicima u organizacijama društvene ekonomije, mapiranje i umrežavanje organizacija u sektoru društvene ekonomije i različite javne događaje (debata, diskusija, okruglih stolova, konferencija), ključne aktivnosti su međunarodni petodnevni trening i 6 studijskih posjeta. U aktivnosti projekta direktno će biti uključeno 800 korisnika/ica.
Nositelj projekta je Galileo Progetti Nonprofit Kft. (Mađarska – www.galileoprogetti.hu), a partneri ENSIE – European Network of Social Integration Enterprises (Belgija – www.ensie.org), FAEDEI (Španjolska – www.faedei.org), A3S – Associação para o Empreendedorismo Social e a Sustentabilidade do Terceiro (Portugal – www.a-3s.org), ULISSE – Cooperativa Sociale – S.C. a R.L. ONLUS (Italija – www.cooperativaulisse.it), RES – Réseau d’Entreprises Sociales (Belgija – www.resasbl.be) i ACT Grupa (Hrvatska – www.act-grupa.hr). ACT Grupa će projekt provoditi u uskoj suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (https://ljudskaprava.gov.hr).