Razvoj društvenog poduzeća - ACT GRUPA
1274
page-template-default,page,page-id-1274,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-3.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Razvoj društvenog poduzeća

Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine definira društvena poduzeća kao društveno-gospodarske organizacije čije se poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, a kod kojih se stvorena dobit/višak vrijednosti u cijelosti ili većim dijelom investira za dobrobit zajednice. Dakle, društvena poduzeća provode poduzetničke aktivnosti s pozitivnim društvenim utjecajem, autonomne su organizacije otvorenog tipa, uključuju zaposlenike, korisnike i ostale dionike u procese odlučivanja te zaključavaju imovinu za korištenje samo društvenopoduzetničkim pothvatima u lokalnoj zajednici.
ACT Grupa desetak godina inicira, razvija, implementira i savjetuje različite društvenopoduzetničke inicijative i pothvate u Hrvatskoj i Jugoistočnoj Europi. U tih desetak godina pružila je direktnu podršku razvoju društvenopoduzetničkih pothvata više od 1000 organizacija i pojedinaca.

ŠTO NUDIMO

Edukaciju, savjetovanje i podršku pri razvoju društvenog poduzeća temeljimo na velikom znanju, menadžerskom iskustvu te višegodišnjoj praksi savjetovanja i rada s društvenim poduzetnicima. Pri tome koristimo naučene lekcije iz društvenih poduzeća koja smo razvijali te sukladno analizama i potrebama pripremamo klijentima prilagođen slijed edukacija i savjetovanja.

Svakoj edukaciji i savjetovanju pristupamo temeljito, analitički i orijentirano ka učinku/utjecaju. Nudimo:

 • Edukaciju o društvenom poduzetništvu, poslovnom modeliranju i planiranju, strateškom/akcijskom planiranju i upravljanju, projektnom upravljanju i EU fondovima, te marketingu društvenih poduzeća.
 • Savjetovanje u razvoju društvenopoduzetničkih pothvata, društvenopoduzetničkih organizacija, proizvoda i usluga, tržišta, projekata te podršci u provedbi planova i projekata, promociji i odnosima s javnostima.
 • Izradu strategija, poslovnih modela i planova, projekata i evaluacijskih izvještaja (strateški planovi, poslovni modeli, poslovni planovi, investicijske studije, analize koristi i troškova, marketing planovi i marketing strategije, financijske analize i planovi, projekti za EU fondove i ostale izvore financiranja, vanjske evaluacije projekata i rada organizacija…).
 • Savjetovanje i podršku u procesima replikacije i skaliranja društvenopoduzetničkih pothvata, razvoju franšiza društvenopoduzetničkih pothvata.
 • Poslovno povezivanje i umrežavanje s društvenim poduzetnicima, poduzetnicima i javnim sektorom (savjetovanje pri održivoj javnoj nabavi).
 • Internship u našim društvenopoduzetničkim organizacijama
  organizaciju studijskih posjeta našim društvenim poduzećima i društvenopouzetničkim praksama u regiji, te gospodarskih misija.
 • Savjetovanje i partnerstvo u organizaciji javnih događaja o društvenom poduzetništvu (edukacije, konferencije, zagovarački događaji, sajmovi…).

REFERENCE (izbor)

 • Alfa Albona – investicijska studija
 • Autonomni kulturni centar – strateško planiranje, poslovno savjetovanje, razvoj poslovnog modela i plana
 • British Council Hrvatska – studija/priručnik o društveno odgovornom poslovanju i društvenom poduzetništvu u turizmu
 • CEDRA HR – strateško upravljanje
 • Europska komisija – mapa društvenih poduzetnika i eko sustava u Europi: izvještaj za Hrvatsku
 • Grad Zagreb – edukacija o društvenom poduzetništvu
 • Grad Ozalj – investicijska studija
 • Hrvatski savez slijepih – evaluacija rada saveza i članica
 • Impact Hub Zagreb – savjetovanje u strateškom planiranju
 • Komercijalna škola Bjelovar – razvoj kurikuluma i priručnika, edukacija o društvenom poduzetništvu
 • Općina Gradec – investicijska studija
 • Primorsko-goranska županija – edukacija i savjetovanje o društvenom poduzetništvu
 • Prva gimnazija Zagreb – razvoj udžbenika, edukacija o društvenom poduzetništvu
 • Pučko otvoreno učilište Velika Gorica – razvoj kurikuluma i priručnika, edukacija o društvenom poduzetništvu
 • Regional Cooperation Council – strateška studija o razvoju društvenog poduzetništva u Jugoistočnoj Europi: izvještaj za Hrvatsku
 • Socijalna zadruga Martinov plašt – poslovno savjetovanje, razvoj poslovnog modela i plana
 • Udruga slijepih Zagreb – poslovno savjetovanje, razvoj poslovnog modela i plana
 • Socijalna zadruga Lada – organizacijski razvoj, poslovno savjetovanje, razvoj poslovnog modela i plana, razvoj projekata
 • Socijalna zadruga Kameleon – poslovno savjetovanje, razvoj poslovnog modela i plana
 • Udruga Door – poslovno savjetovanje, razvoj poslovnog modela i plana
 • Udruga KA-matrix – poslovno modeliranje
 • Udruga Korablja – standardi socijalnih usluga, poslovno modeliranje
 • Udruga SMART – edukacija o društvenim inovacijama
 • UNDP Hrvatska – studija samozapošljavanja Roma u Međimurskoj županiji
 • TACSO BIH – organizacija studijskog posjeta društvenim poduzećima u 4zemlje regije, organizacija konferencije o društvenom poduzetništvu
 • Tehnološki park Varaždin – studija potencijalnih proizvoda i usluga društvenih poduzeća
 • Zadruga za etično financiranje (ZEF) – strateško planiranje

TIM