Akademija poslovnih vještina

Modularni program edukacije menadžera društvenih poduzeća i neprofitnih organizacija od strane stručnjaka iz korporacija.

Korisnici: organizacije civilnoga društva koje stabilno posluju.

Metode rada: edukacija.

Rezultat: usvojena nova znanja i vještine o ključnim poslovnim funkcijama, nove poslovne ideje, nova tržišta, novi poslovni partneri, novi modeli poslovanja.


Trajanje: jednodnevne edukacije.

Dinamika provedbe:  13 zasebnih edukacija kroz godinu dana.

Status: u provedbi.


Partneri: A1 Hrvatska d.o.o., Erste banka d.d., INA – Industrija nafte, d.d, Njuškalo d.o.o., Philip Morris Zagreb d.o.o., Pisalica, PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o.

Web: akademija.act-grupa.hr

Kriteriji ACT Grupe za društvenog/impact poduzetnika: dugoročni pristup stvaranja pozitivne promjene. Sistematsko razmišljanje – utjecaj na ekosustav industrije/sektora u kojem djeluje; u rasponu od manjih inovacije do disrupcije sektora. Ekonomski + društveni ili ekološki ciljevi.