Društveno odgovorno poslovanje i kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom

OSI
Piše: Dora Grkavac

Uspješnost pojedinog poduzeća može se mjeriti po ekonomskom, društvenom i okolišnom utjecaju koji poduzeće kroz svoje poslovne procese ostavlja na zajednicu. Uključivanje marginaliziranih skupina društva na tržište rada pozitivno utječe na zajednicu te doprinosi izgradnji reputacije poslodavca kao društveno odgovornog poduzeća.

Poslodavci (osim predstavništva stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništva, integrativnih i zaštitnih radionica, poslodavaca u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja) koji zapošljavanju najmanje 20 radnika obveznici su kvotnog zapošljavanja prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Navedeni poslodavci su dužni na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobu s invaliditetom (dalje OSI) i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

Za 2021. godinu za 1 nezaposlenu OSI, poslodavac je u obvezi svaki mjesec platiti 850 kn, što je na godišnjoj razini iznos od 10.200 kn.

Postoji rješenje – zamjenska kvota

Zakonodavac je predvidio mogućnost ispunjavanja kvote na zamjenski način poslodavcima koji iz raznih razloga ne zapošljavaju OSI. Tako se kroz nabavu roba i usluga od zaštitnih i integrativnih radionica, trgovačkih društava, zadruga i udruga u kojima više od polovine radnika čine OSI te od OSI koje se samozapošljavaju može ispuniti zakonska kvota.

Kvotnu obvezu zamjenskim putem poslodavci mogu ostvariti i stipendiranjem OSI, primanjem na praksu rehabilitanata, učenika s poteškoćama u razvoju ili studenata s invaliditetom. Na taj se način ostvaruju višestruke koristi, kako za poslodavce tako i za OSI te pravne osobe koje ih zapošljavaju te konačno za društvo u cjelini.

Kako do zamjenske kvote?

Obveza kvotnog zapošljavanja može se ispuniti:

  1. Zapošljavanjem OSI
  2. Korištenjem zamjenske kvote
  3. Plaćanjem novčane naknade radi nezapošljavanja OSI
  4. Kombinacijom navedenih načina

Novom odredbom Pravilnika utvrđena su ograničenja kada je riječ o ugovorima kojima je predmet kupnja i prodaja robe iz prodajnog asortimana i/ili pružanje usluga u trgovini (npr. ukupna vrijednost svih “trgovačkih” ugovora ne može iznositi više od 200.000 kn godišnje bez PDV-a ako je pravna osoba s kojom se ugovara trgovačko društvo / zadruga / udruga u kojima više od polovine radnika čine OSI, a zapošljavaju najviše tri OSI). Ovime se želi potaknuti proizvodnja i stvaranje nove vrijednosti i novih radnih mjesta.

Cilj poslovanja nije samo profit

Važno je napomenuti da poslodavac može ispuniti zamjensku kvotu ugovorima o poslovnoj suradnji samo pod uvjetom da fizička ili pravna osoba s kojom je sklopljen takav ugovor nije prepustila izvršenje obveza iz ugovora podizvoditeljima.

Svrha postojanja i glavni cilj poslovanja ne bi smio biti samo profit, već dugoročna održivost kroz djelovanje u društvenoj zajednici koja ima svoja očekivanja, u okvirima ograničenih prirodnih resursa, sa radnicima koji imaju svoje skupne i pojedninačne potrebe i interese.

Upravo ovakve društveno-odgovorne poslovne prakse to i omogućuju. Neke od poduzeća koja vam mogu osigurati zamjensku kvotu (ponuditi proizvode i usluge) možete pronaći među ‘našim’ poduzetnicima, a ukoliko trebate više informacija ili pomoć oko ove teme javite nam se.

ACT GRUPA ČAKOVEC

Dr. Ivana Novaka 38
40000 Čakovec – HR
info@act-grupa.hr
+385 40 390 047
_______
OIB 17942508126
HR 47 2402 0061 1006 84081

ACT Grupa Zagreb

Zagrebački inovacijski centar
Avenija Dubrovnik 15/1
(paviljon 12), modul 43
10000 Zagreb – HR

en_GBEN
Scroll to Top