InformDP

Projektom želimo omogućiti sustavno informiranje i povezivanje društvenih poduzeća (DP koji su MSP), društvenih poduzetnika i drugih aktera društvene ekonomije u RH.

Program: OP Konkurentnost i kohezija

Sufinanciraju: Europska unija putem Europskog fonda za regionalni razvoj te Ured za udruge Vlade RH, vlastita sredstva (ACT Grupa)

Vodeći partner: ACT Grupa

Partneri:

Ukupna vrijednost projekta: HRK 481.210,91

Potpora iz ERDF-a: HRK 330.928,81

Trajanje: 01.02.2020. – 01.08.2021. 

Glavni rezultat: Sustavno informiranje o poduzetničkim temama (pokretanje poslovanja i redovno poslovanje, održivost, izvori financiranja i natječaji za poduzetnike, primjeri dobre prakse itd.) i povezivanje društvenih poduzeća/poduzetnika i drugih aktera društvene ekonomije – minimalno 15 informativnih događaja i 12 događaja povezivanja, blog, newsletter, unapređene internetske stranice ACT Grupe.

Web: https://act-grupa.hr/