Izvještaj o transnacionalnim trendovima i potrebama pružatelja socijalnih usluga i njihovih korisnika – starijih osoba i osoba s teškoćama

innoclusion-report-1

Osobe s invaliditetom i određenim teškoćama, kao i starije osobe jedne su od najranjivijih društvenih skupina. Trpe marginalizaciju i društveno su isključene zbog čega nemaju jednake mogućnosti na poslovnoj, društvenoj, zdravstvenoj i kulturnoj razini. Ovaj društveni problem ne treba zanemariti, budući da živimo u razdoblju koje karakterizira demografski trend starenja stanovništva, te porasta stope osoba s poteškoćama, onim mentalnim i fzičkim. Ovakva situacija vidljiva je u Hrvatskoj i Njemačkoj, državama u kojima je provedeno istraživanje i analiza o pružanju socijalne skrbi najranjivijim skupinama, kao dio projekta INnoClusion.

Cilj istraživanja bio je dvosmjeran. S jedne strane su analizirani globalni trendovi – pandemija COVID-19, energetska kriza, prostorna isključenost i digitalizacija – te njihov utjecaj na osobe s invaliditetom, starije osobe i organizacije socijalne skrbi. Dok su s druge strane, na temelju kvalitativnog istraživanja, identificirane stvarne potrebe starijih osoba i osobama s teškoćama – korisnika socijalne skrbi – te potrebe organizacija koje tu vrstu skrbi i pomoći pružaju. U Hrvatskoj se ta studija provela pri organizacijama VAL Lastovo i Centra za pomoć u kući Međimurske županije.

Nalaze istraživanja vam donosimo u obliku priloženog izvještaja. U izvještaju možete pročitati kako je najveća potreba starijih osoba u Hrvatskoj društvena uključenost i interakcija. Većina staraca bori se sa usamljenošću te izražavaju veliku potrebu za socijalnim kontaktom i svakodnevnim interaktivnim sadržajem. Uz to, velika većina njih živi u ruralnim dijelovima Hrvatske zbog čega trpe prostornu deprivacijuneadekvatnu zdravstvenu skrb, lošu prometnu povezanost, te naposljetku izolaciju. Rezultati istraživanja pokazali su, nažalost, lošu situaciju u Hrvatskoj, budući da većina starijih ljudi živi na rubu siromaštva uzrokovanog nedostatnim mirovina i socijalnom pomoći. Loša financijska situacija i manjak radne snage uočene su u organizacijama koje pružaju određenu socijalnu pomoć za starije osobe, primarno pomoć u kući. Istraživanje je pokazalo kako su plaće u tom sektoru jedne od najnižih u Hrvatskoj i kako većina gerontodomaćica dolaze iz ranjivih društvenih skupina. Te organizacije nemaju dovoljnu pomoć od institucija i potrebnih stručnjaka (zdravstvenih djelatnika/ca, psihologa/inja, socijalnih radnika/ca, resornog Ministarstva). Društveni trendovi, poput digitalizacije, nisu popraćeni u hrvatskom socijalnom sektoru, budući da većina sektora u Hrvatskoj nije digitalizirana te bilježimo nisku razinu digitalne pismenosti građana i građanka, poglavito onih najstarijih.

Sukladno mapiranim potrebama i analiziranim globalnim trendovima, ACT Grupa s partnerskim organizacijama u sklopu INnoClusion projekta nastoji testirati inovativna rješenja u socijalnom sektoru skrbi za starije osobe. Cilj nam je odgovoriti na identificirane potrebe te pokušati ponuditi rješenje za unapređenje skrbi te života za starije.

Za više detalja, pročitajte izvještaj, koji daje prikaz hrvatskog i njemačkog konteksta te nudi transnacionalnu usporedbu. Na samom kraju možete pročitati primjere dobre prakse – kako se putem inovativnih rješenja može unaprijediti skrb za starije i osobe s teškoćama. Neke od tih primjera nastojat ćemo testirati u sklopu Living Labs modela, kao dio INnoClusion projekta.

ACT GRUPA ČAKOVEC

Dr. Ivana Novaka 38
40000 Čakovec – HR
info@act-grupa.hr
+385 40 390 047
_______
OIB 17942508126
HR 47 2402 0061 1006 84081

ACT Grupa Zagreb

Zagrebački inovacijski centar
Avenija Dubrovnik 15/1
(paviljon 12), modul 43
10000 Zagreb – HR

en_GBEN
Scroll to Top