Na valovima volonterstva - infrastuktura za snažne i povezane zajednice

Unapređenje kapaciteta organizatora volontiranja – OCD-a i javnih ustanova za kvalitetno vođenje volonterskih programa u svrhu poboljšanja usluga od općeg interesa.

Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

Sufinanciraju: Europska unija putem Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade RH

Vodeći partner: Volonterski centar Zagreb

Partneri: ACT Grupa; Agencija lokalne demokracije Sisak; Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota – IKS; Mreža udruga Zagor; Dom za starije osobe Centar; Hrvatski centar za razvoj volonterstva

Ukupna vrijednost projekta i potpora iz ESF: 697.924,69 Kn

Trajanje: 01.11.2017. – 31.05.2019.

Glavni rezultat: osnaženi kapaciteti organizatora volontiranja i izgrađena infrastruktura za snažne i povezane zajednice