Objavljen izvještaj o društvenom utjecaju ACT Grupe za 2017. godinu

U 2017. godini ACT Grupa i šest njenih članica provele su 21 projekt s aktivnosti za više od 15.000 direktnih korisnika, u različitim poljima djelovanja – od ekološke poljoprivrede, održivog upravljanja otpadom i proizvodnjom predmeta od tekstila, preko pomoći u kući za starije i nemoćne, dizajna i tiska, knjigovodstva i računovodstva, pa sve do edukacija i savjetodavnih usluga.

Ukupni prihodi na razini svih članica iznosili su više do 9.200.000 kn (od čega 48% od direktnog prodaja roba i usluga na tržištu), a dobit nakon oporezivanja oko 300.000 kn.

ACT Grupa i članice su kroz poreze i doprinose na plaće u 2017. godini u državni proračun uplatile oko 1,4 milijuna kuna, odnosno 41% više nego što su iz njega primile kroz donacije i potpore. U usporedi s prethodnom godinom to je povećanje od 28% .

Od ukupno 51 radnika i radnice njih 43% su osobe u nepovoljnom položaju na čije smo plaće i naknade utrošili oko 1,5 milijun kuna, a od čega je tek 22% bilo pokriveno potporama za zapošljavanje. Omjer najniže i najviše plaće unutar ACT Grupe je 1:3,9, a svaki radnik/ica je tijekom 2017. godine stvorio 82.500 kuna nove društvene vrijednosti.

Čak 187 osoba volontiralo je ukupno 3.872 sata u organizacijama članicama, što je direktan doprinos lokalnoj zajednici u vrijednosti od oko 140.000 kn. Ukupna dodana vrijednost koju su ACT Grupa i članice stvorili za lokalnu zajednicu u 2017. godini iznosi 4,9 milijuna kuna, dok su istovremeno iz lokalnih proračuna (Grad, Županija) primile potpore u iznosu od oko 315.000 kn (omjer 18:1).

Dio je to rezultata konsolidiranog izvještaja o društvenom utjecaju ACT Grupe i članica za 2017. godinu koji je objavljen i možete ga preuzeti ovdje.

Izrađen je metodom društvenog povrata ulaganja (DPU, eng. Social Return of Investment, SROI) pomoću koje se može izračunati koliko je društvene vrijednosti nastalo korištenjem raspoloživih resursa (kapital, vrijeme, infrastruktura i drugo) prilikom provedbe projekta.

ACT Grupa je kao prva organizacija u Hrvatskoj krenula s mjerenjem svog društvenog utjecaja još 2013. godine i od tada redovno objavljujemo godišnja izvješća. Nastavljamo s tom praksom, ali i nudimo uslugu svim drugim zainteresiranim dionicima i akterima društvene ekonomije kroz mrežu Social Value Croatia koju uskoro pokrećemo.

Naime, prečesto su ključne odluke o resursima i politikama donesene na temelju ograničenog ekonomskog koncepta vrijednosti, koji ne uzima u obzir važne učinke na ljude i okoliš. Kako se povećava razlika između bogatih i siromašnih, a utjecaji klimatskih promjena postaju sve vidljiviji, rad na valoriziranju društvenih vrijednosti i društvenog utjecaja projekata/programa nikada nije bio nužniji.

Za više informacija, slobodno nam se javite.