Objavljen izvještaj Social Investment Leveraging Index

social inv index

Glavne društvene probleme u svijetu ne mogu sami riješiti niti vlade, niti filantropi, korporacije. Ulaganje u društveni utjecaj donosi raznolikost i inovativnost u financiranju rješenja za te društvene izazove i time pomaže da tržište kapitala bude učinkovitije.

U zemljama Srednje i Istočne Europe, investicije u društveni utjecaj postaju sve važnija za održavanje i financiranje rasta neprofitnih i društvenih poduzeća. Ova tržišta u nastajanju suočena su s velikim izazovima u obnovi njihovih gospodarstava, ali istovremeno i društvenih sektora. Unatoč neviđeno brzoj integraciji sa Zapadnom Europom, proces tranzicije pokazao je neodređene društvene potrebe kao što su starenje stanovništva, uključivost ranjivih skupina, invaliditet, zdravstvena pitanja, nezaposlenost i mnogi drugi.

Upravo objavljeni izvještaj Deloitte Social Investment Leveraging Index (DSILI), koji je razvila tvrtka Deloitte u partnerstvu s The European Venture Philantrophy Association – EVPA i Global Social Entrepreneurship Network – GSEN (čija smo članica), daje argumente o tome zašto podržavanje tih organizacija za pružanje usluga putem ulaganja u društveni utjecaj može donijeti značajne društvene rezultate u Srednjoj i Istočnoj Europi. Pokazujući utjecaj društvene investicije u četiri podregije u Srednjoj i Istočnoj Europi (Balkan, Jugoistočna Europa, Baltičke Države i Višegradske zemlje), Izvještaj potvrđuje da se ulaganjem u jednu od zemalja ove regije pridonosi rastu i razvoj integrirane Europe.

ACT Grupa je u izvještaju navedena kao jedan od ključni aktera za razvoj društvenih inovacija i ulaganja u poduzeća koja stvaraju društveni utjecaj u regiji (zbog akceleracijskih, inkubacijskih i drugih potpornih programa koje pokrećemo), a naša članica Socijalna zadruga Humana Nova je odabrana kao jedan od nekoliko studija slučaja i primjera dobre prakse koji u izvještaju ilustriraju opravdanost ulaganja u društveni utjecaj.

Izvještaj na kraju donosi i nekoliko konkretnih koraka za potencijalne privatne i institucionalne društvene/impact investitore da se angažiraju u razvoju poticajnog i održivog ekosustava uz ulaganje u društveni utjecaj.

ACT GRUPA ČAKOVEC

Dr. Ivana Novaka 38
40000 Čakovec – HR
info@act-grupa.hr
+385 40 390 047
_______
OIB 17942508126
HR 47 2402 0061 1006 84081

ACT Grupa Zagreb

Zagrebački inovacijski centar
Avenija Dubrovnik 15/1
(paviljon 12), modul 43
10000 Zagreb – HR

en_GBEN
Scroll to Top