Radius V

Radius V

Kreiranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva kroz uspostavljanje jedinstvene metodologije za sustavno i kontinuirano istraživanje stanja i trendova te mjerenje utjecaja volontiranja na društveno-ekonomski razvoj u RH.

 

Sufinancira: Europska unija putem Europskog socijalnog fonda

Vodeći partner: DKolektiv – organizacija za društveni razvoj

Partneri: ACT Grupa, Hrvatski centar za razvoj volonterstva, Volonterski centar Zagreb, Udruga „MI“ – Split, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Centar za civilne inicijative, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Grad Split, Grad Rijeka i PRONI Centar za socijalno podučavanje

Ukupna vrijednost projekta: 3.568.878,67 kn

Potpora iz ESF-a ACT Grupi: 149.865,87 kn

Trajanje: 30.10.2020. – 29.10.2023.

Glavni rezultat: razvijena jedinstvena istraživačka metodologija, izmjeren društveni utjecaj volonterstva zajednice


DCare Labs

DCare Labs

Uspostavljamo specijalizirane i održive međuregionalne inovacijske centre kako bi pružateljima socijalnih usluga i novoosnovanim društvenim poduzećima u Dunavskoj regiji pomogli osmisliti i implementirati kvalitetnije i inovativne usluge pomoći u kući za starije ljude, osobe s invaliditetom i djecu s posebnim potrebama.  

Program: INTERREG Danube Transnational Program

Sufinanciraju: Europska unija putem Europskog fonda za regionalni razvoj te Ured za udruge Vlade RH

Vodeći partner: Diakonie Baden, Njemačka

Partneri: Grünhof e.V., Sveučilište u Hajdelbergu, Mađarska nacionalna asocijacija lokalnih samouprava
TÖOSZ, ACT Grupa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Federacija udruga u Transilvaniji FONT,
Federacija udruga u Bugarskoj FSSB, Caritas Vienna, Centar za Europske perspektive CEP Slovenija,
Mozaik Fondacija BiH, Udruženje Partnerstvo za zdravlje BiH, Mreža organizacija za decu Srbije MODS,
Agapedia fondacija Moldavija.

Ukupna vrijednost projekta: € 2.079.076,46

Trajanje: 1.7.2020 – 31.12.2022.

Glavni rezultat: Održivi međuregionalni inovacijski D-Care labovi koji pružaju podršku ustanovama i društvenim poduzećima u području socijalne skrbi i pomoći u kući.

Web: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-carelabs

Društvene mreže: Facebook, Instagram, Twitter


Program regionalnog razvoja organizacija civilnoga društva

Program regionalnog razvoja organizacija civilnoga društva

Programom želimo, u suradnji sa središnjim jedinicama podrške i regionalnim podružnicama Nacionalne zaklade, u lokalnim zajednicama omogućiti kontinuirano jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva i prijavitelja na natječaje iz EU fondova.

Sufinancira: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Vodeći partner: ACT Grupa

Ukupna vrijednost projekta: HRK 280.000,00

Trajanje: 01.01.2021. – 31.12.2021. 

Glavni rezultat: povećani kapaciteti organizacija civilnoga društva, nositelja društveno-poduzetničkih pothvata – kontinuirani program izobrazbe (14 radionica) i savjetovanja organizacija civilnoga društva


InformDP

InformDP

Projektom želimo omogućiti sustavno informiranje i povezivanje društvenih poduzeća (DP koji su MSP), društvenih poduzetnika i drugih aktera društvene ekonomije u RH.

Program: OP Konkurentnost i kohezija

Sufinanciraju: Europska unija putem Europskog fonda za regionalni razvoj te Ured za udruge Vlade RH, vlastita sredstva (ACT Grupa)

Vodeći partner: ACT Grupa

Partneri:

Ukupna vrijednost projekta: HRK 481.210,91

Potpora iz ERDF-a: HRK 330.928,81

Trajanje: 01.02.2020. – 01.08.2021. 

Glavni rezultat: Sustavno informiranje o poduzetničkim temama (pokretanje poslovanja i redovno poslovanje, održivost, izvori financiranja i natječaji za poduzetnike, primjeri dobre prakse itd.) i povezivanje društvenih poduzeća/poduzetnika i drugih aktera društvene ekonomije – minimalno 15 informativnih događaja i 12 događaja povezivanja, blog, newsletter, unapređene internetske stranice ACT Grupe.

Web: https://act-grupa.hr/


FINANCE4SOCIALCHANGE

FINANCE4SOCIALCHANGE

Financiranje za pozitivne društvene promjene: Ulagatelji, društveni poduzetnici i stručnjaci udruženi u svrhu unaprjeđenja ekosustava ulaganja s društvenim utjecajem u Dunavskoj regiji

Program: INTERREG Dunavski program transnacionalne suradnje

Sufinanciraju: Europska unija putem Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), Instrumenta pretpristupne pomoći II (IPA II) i Europskog instrumenta za susjedstvo (ENI); Vlada Republike Hrvatske; privatna sredstva (15%)

Vodeći partner: IFKA Public Benefit Non-profit Ltd. for the Development of Industry

Partneri: IFKA Public Benefit Non Profit Ltd. for the Development of the Industry; ZSI Centre for Social Innovation; Financing Agency for Social Entrepreneurship; Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding; BSC, Business support Centre L.t.d., Kranj; Steinbeis 2i GmbH; Sofia Development Association; Union of Slovak Clusters; ASHOKA Austria; University of Heidelberg / Centre for Social Investment; ACT Group; CCIS Chamber of Commerce and Industry of Serbia; Organization for Small and Medium Enterprise Sector Development; Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of NAS Ukraine; Central European Initiative Executive Secretariat; UnLtd, The Foundation for Social Entrepreneurs – GSEN Global Social Entrepreneurship Network; EURADA European Association of Regional Development Agencies; Ministry of Economy, Moldova; NESsT Foundation Romania

Ukupna vrijednost projekta: € 2.013.975,00

Potpora iz ERDF: € 1.490.432,50

Potpora iz IPA II: € 100.321,25

Potpora iz ENI: € 121.125,00

Trajanje: 01.07.2018. – 30.06.2021.

Glavni rezultati: “Strategija ulaganja s društvenim utjecajem za Dunavsku regiju”, “Transnacionalna akademija za ulaganja s društvenim utjecajem”, “Natjecanje u poslovnim planovima” te “Vijeće zajednice za ulaganja s društvenim utjecajem” – promicanje više društvenih inovacija i društvenih poduzeća spremnih za ulaganja s utjecajem.

Web: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange


SEE ME IN

SEE ME IN

Projektom (istraživanje, digitalno učenje/digitalni hub i jačanje kompetencija, povezivanje) nastojimo doprinijeti jačanju poduzetništva među imigrantima u središnjoj Europi.  

Program: INTERREG Central Europe

Sufinanciraju: Europska unija putem Europskog fonda za regionalni razvoj te Ured za udruge Vlade RH

Vodeći partner: Fondazione Politecnico Milano

Partneri: Gruppo Cooperativo CGM; Comune di Milano, Fakulteta za Uporabne Družbene Študije v Novi Gorici, ACT Grupa, Združenje Socialna ekonomija Slovenije so.p, Nyugat-Pann on Terület-és Gazdaságfejl WPRED esztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Mestna Občina Nova Gorica, Budapesti Kereskedelm i és Iparkamara, Aiforia GmbH

Suradnici: Etimos Foundation, European Network of Social Integration BE Enterprises (ENSIE), DIESIS, Nesta Italia

Ukupna vrijednost projekta: € 2.126.052,14

Potpora iz ERDF AG: € 161.450,27

Potpora Ureda za udruge Vlade RH: €  19.943,86

Trajanje: 01.04.2019. – 31.03.2022. 

Glavni rezultat: zajednička regionalna Strategija razvoja poduzetništva imigranata, participativna platforma s edukacijskim modulima i alatima za poduzetnike – digitalni hub, promocija poduzetnika, povezivanje dionika…

Web: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SEE-ME-IN-.html


Smart Farming Innovation Brokers

Smart Farming Innovation Brokers

Jačanje digitalnih inovacijskih hubova za razvoj suvremene poljoprivrede.

Program: KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

Sufinancira: Europska unija putem Programa Erasmus+

Vodeći partner: CIA di Padova

Partneri: ACT Grupa; LAG Međimurski doli i bregi, Universita degli Studi di Padova, ITC Murska Sobota, KGZS- Ketijsko gozdarski zavod Murska Sobota, Biosense Institute, Landwirtschaftskammer Österreich

Ukupna potpora iz Erasmus+: 446.842,00 €

Trajanje: 01.09.2018. – 31.08.2021.

Glavni rezultat: Utvrditi jaz korištenja pametnih tehnologija u poljoprivredi naspram korištenja u drugim industrijskim sektorima. Razviti novi pristup učenja o digitalnim inovacijama u poljoprivredi kroz implementiranje modela „inovacijskih brokera“ u kombinaciji sa inicijativom EU o stvaranju Digitalnih inovacijskih hubova. Korištenjem razvijenih metoda približiti nova, inovativna, digitalna rješenja poljoprivrednicima.