Tailor-made usluge

Tailor-made usluge

Edukacijske i mentorske usluge prilagođene vašim potrebama. Koristimo 15-godišnje praktično iskustvo.

Mjerenje i upravljanje društvenim utjecajem

Uvođenje procedura za mjerenje i upravljanje utjecajem i sustava društveno odgovornog računovodstva; edukacija i mentorstvo o mjerenju i upravljanju;

Mjerenje utjecaja i izrada: godišnjeg izvještaja o društvenom utjecaju s uključenim preporukama za napredak; društvene revizije organizacije; društvenog povrata ulaganja (SROI). Za SROI metodu imamo akreditirane stručnjake.


Razvoj poduzeća/organizacije

Strateško upravljanje; upravljanje financijama; optimizacija procesa; osnaživanje menadžera i lidera; komunikacija u organizaciji; transformacija u prilagodljivu organizaciju i lean tehnike; upravljanje kvalitetom (certificirani smo za uvođenje sustava za OCD “OK 2015”). Razvoj poduzetničkog pothvata (lean startup metoda, razvoj proizvoda, razvoj kupaca, inovativna metrika, financiranje).


Projektno upravljanje

Dizajn i uvođenje poslovnog sustava za projektno upravljanje po PRINCE2 metodi; edukacija i mentorstvo o agilnom razvoju produkata; osposobljavanje voditelja projekata i voditelja timova; uvođenje softvera za upravljanje projektima Teamwork projects;


Zatražite sastanak na info@act-grupa.hr


Akademija poslovnih vještina

Akademija poslovnih vještina

Modularni program edukacije menadžera društvenih poduzeća i neprofitnih organizacija od strane stručnjaka iz korporacija.

Korisnici: organizacije civilnoga društva koje stabilno posluju.

Metode rada: edukacija.

Rezultat: usvojena nova znanja i vještine o ključnim poslovnim funkcijama, nove poslovne ideje, nova tržišta, novi poslovni partneri, novi modeli poslovanja.


Trajanje: jednodnevne edukacije.

Dinamika provedbe:  13 zasebnih edukacija kroz godinu dana.

Status: u provedbi.


Partneri: A1 Hrvatska d.o.o., Erste banka d.d., INA – Industrija nafte, d.d, Njuškalo d.o.o., Philip Morris Zagreb d.o.o., Pisalica, PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o.

Web: akademija.act-grupa.hr

Kriteriji ACT Grupe za društvenog/impact poduzetnika: dugoročni pristup stvaranja pozitivne promjene. Sistematsko razmišljanje – utjecaj na ekosustav industrije/sektora u kojem djeluje; u rasponu od manjih inovacije do disrupcije sektora. Ekonomski + društveni ili ekološki ciljevi.


Erasmus za poduzetnike početnike

Erasmus za poduzetnike početnike

Program omogućuje boravak i poslovno povezivanje ambicioznog novog impact poduzetnika s ekvivalentnim iskusnim poduzećem u drugoj EU zemlji.

Korisnici: 

(a) novi poduzetnici koji su čvrsto odlučili pokrenuti vlastito poduzeće ili su ga već pokrenuli unutar protekle tri godine; 

(b) iskusni poduzetnici koji su vlasnici ili vode malo ili srednje poduzeće u jednoj od zemalja sudionica.

Metode rada: novi poduzetnici usvajaju i razmjenjuju znanje i poslovne ideje s iskusnim poduzetnikom kod kojeg borave i s kojim surađuju u razdoblju od 1 do 6 mjeseci.

Rezultat: 

(a) novom polazniku/poduzetniku olakšano je pokretanje novog ili pak jačanje već postojećeg poduzeća, pristup novim tržištima, međunarodna suradnja i prilika za suradnju s inozemnim partnerima; 

(b) poduzetnik domaćin profitira od novih ideja koje donosi motivirani novi poduzetnik.

Trajanje: 1 – 6 mjeseci; uz mogućnost podjele u tjedne intervale (pod uvjetom da trajanje ne premaši ukupan broj od 12 mjeseci). Tijekom COVID-19 pandemije program dozvoljava razmjenu na daljinu u trajanju do 2 mjeseca.

Dinamika provedbe:  kontinuirano

Status: U trajanju, do 31.01. 2022.

Partneri: Program je provođen kroz projekt Social Entrepreneur Exchange and Development (SEEDplus) kojeg koordinira mreža EUCLID i dio je Erasmus programa za poduzetnike početnike.

Kontaktirajte nas za više informacija:

eye@act-grupa.hr

Tel: +385 91 390 0474

Web: erasmus-entrepreneurs.eu

U zoni

U zoni

Šestomjesečni intenzivni program za poduzetnike s validiranim proizvodom. Priprema za rast i ulaganja.

Korisnici: timovi koji imaju ideju, lidera, plan, poduzetnički način razmišljanja, izgrađen i kvalitativno validiran minimalni održivi proizvod.

Metode rada: edukacije, mentorstva, umrežavanja s partnerima i investitorima, grantovi i krediti.

Rezultat: timovi pripremljeni za kvantitativno validiranje proizvoda, spremni za rast, osposobljeni za operacije na tržištu.


Trajanje: 6 mjeseci.

Dinamika provedbe:  10 poduzeća godišnje.

Status: Prijave za 2019. su otvorene do 13. 5. 2019.


Partneri: Entrepreneurship Academy of the European Fund for Southeast Europe (EFSE); Erste Stiftung, Erste Bank.

Web: budiuzoni.hr

Kriteriji ACT Grupe za društvenog/impact poduzetnika: dugoročni pristup stvaranja pozitivne promjene. Sistematsko razmišljanje – utjecaj na ekosustav industrije/sektora u kojem djeluje; u rasponu od manjih inovacije do disrupcije sektora. Ekonomski + društveni ili ekološki ciljevi.


Pokreni nešto svoje

Pokreni nešto svoje

Podrška u provedbi 6-mjesečnih poduzetničkih projekata.

Korisnici: timovi koji imaju ideju, lidera, plan, tim, poduzetnički način razmišljanja, razumiju i validirali su potrebu svojih kupaca

Metode rada: mentorstvo, bespovratna sredstva, promocija, mjerenje društvenog utjecaja

Rezultat: izgrađeni i kvalitativno validirani minimalno održivi proizvodi


Trajanje: 6 mjeseci + 3 mjeseca nakon provedbe projekte

Dinamika provedbe:  7 timova godišnje

Status: u provedbi. Prijave za novu generaciju otvaramo u studenom 2019.


Partneri: Philip Morris Zagreb d.o.o.

Web: pokreninestosvoje.hr

Kriteriji ACT Grupe za društvenog/impact poduzetnika: dugoročni pristup stvaranja pozitivne promjene. Sistematsko razmišljanje – utjecaj na ekosustav industrije/sektora u kojem djeluje; u rasponu od manjih inovacije do disrupcije sektora. Ekonomski + društveni ili ekološki ciljevi.