Youth Empowerment

Youth Empowerment and Entrepreneurial Revolution

Razvoj inovativnog kurikuluma i trening modula za razvoj poduzetničkog poduhvata  kod mladih iz NEET grupe.

Program: KA205 – Strategic Partnerships for youth

Sufinanciraju: Europska unija putem Programa Erasmus+

Vodeći partner: SOS Dečija sela Srbija

Partneri: ACT Grupa, ITC Murska Sobota

Potpora iz Erasmus+: 40.880,00 €

Trajanje: 01.10.2018. – 31.05.2019.

Glavni rezultat: kurikulum za razvoj poduzetničkog poduhvata za mlade iz NEET grupe.


ESCO

ESCO – edukacija za socijalno zadrugarstvo – nove mogućnosti za osobe s invaliditetom

Razvoj novih modela i metoda rada na lokalnoj/nacionalnoj razini koji će povećati mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom u Međimurskoj županiji.

Sufinanciraju: Europska unija putem IPA Programa; Open Society Institute

Vodeći partner: Autonomni centar – ACT (danas ACT Grupa)

Partneri: Međimurska županija; Udruga slijepih Međimurske županije; Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije; Društvo tjelesnih invalida Međimurja; Društvo distrofičara, invalida celebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invaliditeta Čakovec

Proračun: 110.120,12

Sufinanciranje iz IPA: 93.602,10 

Sufinanciranje Open Society Institute: 16.518,02  €

Trajanje: 04.12.2010. – 04.12.2011.

Glavni rezultat: četrdesetak osoba s invaliditetom osposobljeno je za 4 specifična zanimanja kroz neformalnu/formalnu edukaciju i tromjesečnu stručnu praksu. Na kraju projekta osnovana i bazično opremljena Socijalna zadruga Humana Nova.


Društveno uključivanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu

Društveno uključivanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu

Povećanje zapošljivost pripadnika/ca romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji te doprinos njihovoj društvenoj uključenosti kroz stvaranje poticajnog okruženja za radnu integraciju i dugoročno zapošljavanje.

Program: Razvoj ljudskih potencijala

Sufinanciraju: Europska unija putem IPA programa

Vodeći partner: Autonomni centar – ACT (danas ACT Grupa)

Partneri: Udruga Duga plus; Centar za socijalnu skrb Čakovec; Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Čakovec

Proračun: 132.818,57 €

Sufinanciranje iz IPA HRD OP: 119.536,71 €

Trajanje: 01.08.2013. – 01.08.2014.

Glavni rezultat: educirano 21 pripadnik/ica romske nacionalne manjine za biodinamičku proizvodnju povrća, voća te prikupljanje i uzgoj ljekovitog bilja, a 15 Roma i Romkinja odradilo je i tromjesečnu praksu. Na kraju projekta osnovana je i bazično opremljena Socijalna poljoprivredna zadruga Domači vrt.


New Media Cross-Border

New Media Cross-Border - Transdisciplinarnost i novomedijske kulture u razvoju prekograničnog područja

 

Stvaranje dinamičnog prekograničnog područje s intenzivnim interakcijama razvojnih aktera i zainteresiranih strana s obje strane granice na području novomedijske kulture, transdicsiplinarne umjetnosti, održivog razvoja i novih modela zajedničkog stvaranja.

Program: OP SI-HR 2007-2013

Sufinancira: Europska unija putem Europskog fonda za regionalni razvoj

Vodeći partner: Autonomni centar – ACT (danas ACT Grupa)

Partneri: Kulturno izobraževalno društvo Kibla; ONEJ – društvo prekmurske pobude; Udruga mladih Varaždinski underground klub

EFRR sufinanciranje: 257.508,03 €

Trajanje: 01.04.2011. – 31.03.2013.

Glavni rezultat: Provedeno je 10 festivala, 10 umjetničkih intervencija, 4 izložbe, 4 konferencije, 4 rezidencijalna programa. Provedene su aktivnosti za 12 aktera u kulturi novih medija koji su svojim angažmanom aktivno pridonijeli ostvarivanju općeg cilja te utjecali na prekograničnu izmjenu ideja, razvoju novih projekata i razvoj umjetničkih i društveno-angažiranih programa.


VolontirAJMO

VolontirAJMO - jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje

 

Jačanje kapaciteta ciljane skupine organizatora volontiranja za planiranje, kreiranje i provedbu kvalitetnih i održivih volonterskih programa.

Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

Sufinanciraju: Europska unija putem Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade RH

Vodeći partner: Mreža udruga Zagor

Partneri: ACT Grupa; Volonterski centar Zagreb; Društvo „Naša djeca“ Zabok; Krapinsko-zagorska županija; LAG Zagorje – Sutla; Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok; Osnovna škola Janka Leskovara

Ukupna vrijednost i financiranje iz ESF: 704.473,28 Kn

Trajanje: 01.06.2017. – 30.11.2018.

Glavni rezultat: provedena javna kampanja, osnaženi i kapacitirani organizatori volontiranja


Na valovima volonterstva

Na valovima volonterstva - infrastuktura za snažne i povezane zajednice

Unapređenje kapaciteta organizatora volontiranja – OCD-a i javnih ustanova za kvalitetno vođenje volonterskih programa u svrhu poboljšanja usluga od općeg interesa.

Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

Sufinanciraju: Europska unija putem Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade RH

Vodeći partner: Volonterski centar Zagreb

Partneri: ACT Grupa; Agencija lokalne demokracije Sisak; Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota – IKS; Mreža udruga Zagor; Dom za starije osobe Centar; Hrvatski centar za razvoj volonterstva

Ukupna vrijednost projekta i potpora iz ESF: 697.924,69 Kn

Trajanje: 01.11.2017. – 31.05.2019.

Glavni rezultat: osnaženi kapaciteti organizatora volontiranja i izgrađena infrastruktura za snažne i povezane zajednice


Za zajednicu - volonterski interventni timovi

Za zajednicu - volonterski interventni timovi

Uspostava, osposobljavanje i opremanje funkcionalnih volonterskih timova za djelovanje u kriznim situacijama.

Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Sufinanciraju: Europska unija putem Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade RH

Vodeći partner: ACT Grupa

Partneri: Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Srednja škola Čakovec

Ukupna vrijednost i financiranje iz ESF: 928.292,92 Kn

Trajanje: 01.08.2017. – 31.01.2019.

Glavni rezultat: osposobljeni i opremljeni interventni volonterski timovi


Women Forward

Women Forward

Pokretanje platforme koja, na pristupačan, razumljiv i brz način, donosi sve bitne informacije vezane uz (žensko) poduzetništvo u Hrvatskoj.

Sufinancira: Veleposlanstvo Sjedinjenih američkih država u Republici Hrvatskoj

Vodeći partner: Impact Hub Zagreb

Partneri: ACT Grupa, SEE Regional Advisors Ltd

Proračun: $ 32.444,00

US Embassy sufinanciranje: $ 19.989,00

Trajanje: 01.08.2017. – 31.03.2018.

Glavni rezultat: Aurora.hr, online one-stop shop za hrvatske poduzetnice i izgrađena zajednica koja im pomaže


PRESS

PRESS - PRomoting European Social economy Strategies and social entrepreneurship  for inclusion of disadvantaged women in labour market

Osnaživanje dijaloga između državnih institucija i organizacija društvene ekonomije kako bi se dao doprinos borbi protiv siromaštva i društvene isključenosti, posebice Romkinja.

Program: Erasmus + KA2 Strategic Partnership

Sufinancira: Europska unija putem Programa Erasmus+

Vodeći partner: Galileo Progetti Nonprofit Kft.

Partneri: ENSIE – European Network of Social Integration Enterprises; FAEDEI; A3S – Associação para o Empreendedorismo Social e a Sustentabilidade do Terceiro ; ULISSE – Cooperativa Sociale – S.C. a R.L. ONLUS; RES – Réseau d’Entreprises Sociales; ACT Grupa (u uskoj suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH)

Ukupna potpora iz Erasmus+: € 704.956,00

Trajanje: 01.12.2016. – 31.05.2018.

Glavni rezultat: 800 osoba uključeno u petodnevni trening, 6 studijskih posjeta i različite javne događaje (debata, diskusija, okruglih stolova, konferencija)


RISE

RISE - Realities in Social Enterprise

Mapiranje i istraživanje neuspjelih društvenopoduzetničkih pothvata u EU, kako bismo naučili ključne lekcije te ih prenijeli u novi obrazovni program za društvena poduzeća.

Program: KA2 Strategic Partnership

Sufinancira: Europska unija putem Programa Erasmus+

Vodeći partner: PARTAS

Partneri: ACT Grupa; Connect – društvo za promocijo aktivnega državljanstva, so.p.

Ukupna potpora iz Erasmus+: € 111.250,00

Trajanje: 01.10.2017. – 30.09.2019.

Glavni rezultat: kreiran i diseminiran novi obrazovni kurikulum za društvena poduzeća utemeljen na iskustvima iz prakse, organiziran trening za trenere