Poziv na dostavu ponude za usluge pripremu i izvedbu edukacijskih materijala

Za potrebe projekta INNO-WISEs, ACT Grupa raspisuje Javnu nabavu (evidencijski broj: 01/2019/INNO WISEs) za usluge pripreme i izvedbe edukacijskih materijala. 

Radi se modulu za MOOC (Massive Online Open Course) za edukaciju društvenih poduzeća za radnu integraciju (WISE) u području poslovnih inovacija. Modul se sastoji od 10 edukativnih videa na engleskom jeziku, svaki maksimalnog trajanja 6 minuta, te dodatnih edukativnih i interaktivnih materijala uz snimljeni sadržaj. 

Dokumentaciju možete pronaći ovdje, a rok za dostavu ponuda je 22. veljače 2019.

Projekt INNO-WISEs sufinanciraju Europska unija putem Europskog fonda za regionalni razvoj (Program Interreg Central Europe) te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.