Predstavljen kurikulum za mlade poduzetnike iz marginaliziranih skupina

U Zagrebačkom inovacijskom centru – ZICER predstavili smo kurikulum i trening modul za jačanje poduzetničkih vještina i pokretanje poduzeća za mlade poduzetnike iz marginaliziranih skupina, s posebnin fokusom na mlade iz NEET skupine (Not in Education, Employment or Training).

Kurikulum se razvija u sklopu projekta Youth Empowerment and Entrepreneurial Revolution kojeg provode SOS Dečija sela Srbija, ITC Murska Sobota i ACT Grupa u okviru Erasmus+ programa KA205 – Strategic Partnerships for youth, a inicijativa za razvojem trening programa je potekla od SOS Dečija sela Srbija. Oni su, naime, započeli provoditi određenu vrstu potpore u Beogradu za mlade koji izađu iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a koji žele razviti svoje poduzetničke pothvate.

Na predstavljanju se okupilo više od 30 sudionica i sudionika, predstavnika/ica organizacija koje rade s mladima, sa skupinama u nepovoljnom položaju, osoba koje rade u edukaciji, u potpornim programima za poduzetnike te sami poduzetnici/e, koji su imali vrijedne ideje, komentare i prijedloge za dopunu i korekcije kurikuluma.

Nakon Zagreba slijede još dva slična događanja u Sloveniji i Srbiji, a potom kurikulum ide u prvo testiranje s korisnicima/ama.