Predstavljen kurikulum za mlade poduzetnike iz marginaliziranih skupina

marginaliziranih

Zagrebačkom inovacijskom centru – ZICER predstavili smo kurikulum i trening modul za jačanje poduzetničkih vještina i pokretanje poduzeća za mlade poduzetnike iz marginaliziranih skupina, s posebnin fokusom na mlade iz NEET skupine (Not in Education, Employment or Training).

Kurikulum se razvija u sklopu projekta Youth Empowerment and Entrepreneurial Revolution kojeg provode SOS Dečija sela SrbijaITC Murska Sobota i ACT Grupa u okviru Erasmus+ programa KA205 – Strategic Partnerships for youth, a inicijativa za razvojem trening programa je potekla od SOS Dečija sela Srbija. Oni su, naime, započeli provoditi određenu vrstu potpore u Beogradu za mlade koji izađu iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a koji žele razviti svoje poduzetničke pothvate.

Na predstavljanju se okupilo više od 30 sudionica i sudionika, predstavnika/ica organizacija koje rade s mladima, sa skupinama u nepovoljnom položaju, osoba koje rade u edukaciji, u potpornim programima za poduzetnike te sami poduzetnici/e, koji su imali vrijedne ideje, komentare i prijedloge za dopunu i korekcije kurikuluma.

Nakon Zagreba slijede još dva slična događanja u Sloveniji i Srbiji, a potom kurikulum ide u prvo testiranje s korisnicima/ama.

ACT GRUPA ČAKOVEC

Dr. Ivana Novaka 38
40000 Čakovec – HR
info@act-grupa.hr
+385 40 390 047
_______
OIB 17942508126
HR 47 2402 0061 1006 84081

ACT Grupa Zagreb

Zagrebački inovacijski centar
Avenija Dubrovnik 15/1
(paviljon 12), modul 43
10000 Zagreb – HR

en_GBEN
Scroll to Top