Europski monitor društvenih poduzeća

Europski monitor društvenih poduzeća (European Social Entreprise Monitor / ESEM) je panel istraživanje koje prikuplja podatke za usporedbu društvenih poduzeća i start-upova širom Europske unije.

ESEM će pozitivno utjecati na društvena poduzeća i socijalnu i solidarnu ekonomiju u Europi i šire. Očekivani učinak monitora je sljedeći:

• Podaci o društvenom poduzetništvu lako su dostupni donositeljima odluka, akademicima i onima koji rade s utjecajem.

• Politike financiranje od strane Europske unije više odgovaraju potrebama društvenih poduzetnika.

• Državne politike više odgovaraju potrebama društvenih poduzetnika

• Društveni investitori i organizacije za potporu više odgovaraju potrebama socijalnih poduzetnika.

• Partneri u zemlji svjesniji su međusobnih politika i uče jedni od drugih.

• Učinkovitije financiranje i društveno poduzetništvo ubrzat će postizanje ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda do 2030. godine.
Program je u svojoj pilot fazi. Inicijativu su pokrenuli i imaju ulogu koordinatora – Europska mreža potpornih organizacija društvenim poduzetnicima / EUCLID.

Glavni rezultat:
ESEM će svake godine/svake dve godine proizvesti studiju koja opisuje rezultate istraživanja – europsko izvješće i nacionalna izvješća za sve zemlje koje sudjeluju.

Partneri koji sudjeluju u prvoj, pilot fazi istraživanja:
• Hrvatska: ActGrupa (AG)
• Danska: Sociale Entreprenor i Denmark (SED)
• Estonia: Estonian Social Enterprise Network (ESEN)
• Njemačka: Social Entrepreneurship Network Germany (SEND e.V.)
• Portugal: ESLIDER-PORTUGAL – National Network of Social Entrepreneurs and Civil Society Leaders
• Španjolska: ESADE
• Švedska: Forum for Social Innovation Sweden
• Ujedinjeno kraljevstvo: Social Enterprise UK
• Nizozemska: Social Entreprise NL

Trajanje:
Početak je 9/2020, trajanje je kontinuirano, svake godine.

Ukupni budžet:
projekt u svojoj pilot fazi nema budžet.

Glavni rezultat: ESEM će svake godine/svake dve godine proizvesti studiju koja opisuje rezultate istraživanja - europsko izvješće i nacionalna izvješća za sve zemlje koje sudjeluju.
en_GBEN
Scroll to Top