Stilovi osobnosti – Motivacija i uloga u timu

team
Piše: Stjepan Mikec

DISC model (3. dio)


U prva dva dijela o tipovima osobnosti po DISC modelu smo pisali o općenitim karakteristikama pojedinih stilova s poveznicama na testove te o komunikaciji s pojedinim stilovima. Treći završni dio će se baviti motivacijom i ulogama pojedinih stilova u vašim timovima.

Dominacija (D)


Dominantni tipovi osobnosti su motivirani novim izazovima, odgovornošću, postavljanjem i ostvarenjem ciljeva i vole vidjeti mjerljive, opipljive rezultate. Vole da njihova dostignuća budu prepoznata i da im se to kaže. Uživaju kad imaju moć i autoritet za poduzimanje rizika i donošenje odluka. Ne vole rutinu, vole stalnu promjenu okoline.

Ljudi s dominantnim stilom D gledaju širu sliku i tako postavljaju ciljeve. Dobri su organizatori i mogu voditi tim u zacrtanom smjeru. Provociraju status quo i razmišljaju inovativno.

Utjecaj (I)


Motiviraju ih odobravanja, pohvale, popularnost i prihvaćanje. Vole slobodu od pravila i regulacija, vole prijateljsku i zabavnu atmosferu. Vole biti govornici, prezenteri, vole imati utjecaj, ali trebaju nekoga tko će se baviti detaljima. 

Kreativno rješavaju probleme i razmišljaju van okvira. Odlični su u ohrabrivanju i motiviranju drugih za pokretanje akcije. Stvaraju pozitivnu atmosferu svojim entuzijazmom, optimizmom i humorom. Dobro reagiraju na promjenu i nepredviđene događaje.

Postojanost (S)


Motivira ih sigurnost. Izbjegavaju konflikte i vole biti u grupi koja ima harmoniju. Cijene kad je prepoznata njihova lojalnost i neovisnost. Imaju suportivnu ulogu u timu i nisu u centru pažnje. Na teške situacije reagiraju empatijom i suosjećanjem. Promoviraju timski rad i suradnju. Dobri su slušači i odgovaraju pažljivo. Multitaskeri su, no rade sporo i pažljivo tako dugo dok nešto ne završe.

Savjesnost (C)


Stil C je motiviran informacijama i logikom. Imaju visoke standarde kvalitete i inspirirani su kada su dobro informirani, kada mogu istražiti prije odluke, kada imaju jasne parametre rada. Vole raditi samostalno i precizno i razumijeti tijek projekta do završetka. Stvaraju procedure, pravila i upute za druge članove tima. Odlični su analitičari, istraživači i testeri. Problemu pristupaju detaljno, traže uzroke, stvaraju realistične prognoze. 

Kod većine ljudi se može naći najdominantniji stil što vam može pomoći u menadžmentu tima. Međutim, ne zaboravite da ljudi imaju karakteristike različitih stilova, pa je za dobrog lidera ključno da poznaje svaku osobu.

ACT GRUPA ČAKOVEC

Dr. Ivana Novaka 38
40000 Čakovec – HR
info@act-grupa.hr
+385 40 390 047
_______
OIB 17942508126
HR 47 2402 0061 1006 84081

ACT Grupa Zagreb

Zagrebački inovacijski centar
Avenija Dubrovnik 15/1
(paviljon 12), modul 43
10000 Zagreb – HR

en_GBEN
Scroll to Top