Izazovi i trendovi: Radna integracija u društvenim poduzećima

radna integracija

Objavljeno je „Izvješće o trendovima i izazovima s kojima se susreću društvena poduzeća za radnu integraciju (WISE) u Europi – Prikaz trenutne situacije nedostataka vještina, posebno u digitalnom području“, koje je pripremio EURICSE uz podršku svih partnera na projektu.

Svrha izvješća je doprinijeti razvoju strateškog pristupa (Nacrta) sektorske suradnje u području znanja i vještina potrebnih za jačanje WISE-a u razvoju vještina radnika i održivog rješavanja izazova digitalizacije s kojima su suočeni.

Oslanjajući se na dobivene podatke iz 27 zemalja, intervjue licem u lice i internetsku anketu provedenu u 13 zemalja partnera B-WISE-a, izvješće analizira glavne pokretače, značajke i trendove razvoja WISE-a u 27 država članica EU-a. Također, izvješće ispituje potrebe za vještinama i nedostatke zaposlenih u WISE-ima, posebno u pogledu digitalnih vještina.

Partnerske zemlje B-WISE projekta su Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Grčka, Italija, Latvija, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Slovenija i Španjolska.

Sadržaj izvještaja

Izvješće prikazuje WISE sektor u EU-u i ističe izazove s kojima se suočavaju ove organizacije u pružanju podrške radnicima.

U prvom poglavlju izvješća analiziraju se ograničenja tržišta rada i slabosti mjera politika rada i socijalnih politika koje se provode radi potpore radnoj integraciji radnika kojima je potrebna podrška. Sljedeća poglavlja raspravljaju o ključnim značajkama WISE-a, njihovoj dodanoj vrijednosti, što ih pokreće i koji su obrasci razvoja WISE-a.

Radna integracija te modeli i područja gospodarskog djelovanja WISE-a su također bili predmet analize, a u izdanju su predstavljene i različite pravne strukture WISE-a u 27 zemalja EU, kao i javni, privatni, monetarni i nemonetarni resursi kojima WISE-vi imaju pristup.

radna integracija, wises
Radna integracija u društvenim poduzećima je tema novog izvještaja

Osim toga, ilustrira se kontekst potreba i obrasci razvoja WISE-a u tri skupine zemalja, kao i tehničke i meke vještine tj. nedostatci za navedenim vještinama kod zaposlenika WISE-a (upravitelja, podupiratelja i radnika).

Kraj izvješća posvećen je procjeni trenutnog stanje tehnologije, digitalizacije i digitalnih vještina WISE-a u 13 zemalja sudionica projekta B-WISE. Naglašeni su i najnoviji trendovi i izazovi s kojima se suočavaju WISE-vi u zemljama sudionicama.

Ovo izvješće predstavlja temelj budućeg rada projektnih partnera. Već sada se radi na analizi potreba za vještinama i znanjem svih WISE radnika kako bi se zatim mogli izraditi namjenski kurikulumi i u konačnici sektorska strategiju stjecanja tih vještina.

Izvješće preuzmite ovdje.

ACT GRUPA ČAKOVEC

Dr. Ivana Novaka 38
40000 Čakovec – HR
info@act-grupa.hr
+385 40 390 047
_______
OIB 17942508126
HR 47 2402 0061 1006 84081

ACT Grupa Zagreb

Zagrebački inovacijski centar
Avenija Dubrovnik 15/1
(paviljon 12), modul 43
10000 Zagreb – HR

en_GBEN
Scroll to Top