Youth Empowerment and Entrepreneurial Revolution

Razvoj inovativnog kurikuluma i trening modula za razvoj poduzetničkog poduhvata  kod mladih iz NEET grupe.

Program: KA205 – Strategic Partnerships for youth

Sufinanciraju: Europska unija putem Programa Erasmus+

Vodeći partner: SOS Dečija sela Srbija

Partneri: ACT Grupa, ITC Murska Sobota

Potpora iz Erasmus+: 40.880,00 €

Trajanje: 01.10.2018. – 31.05.2019.

Glavni rezultat: kurikulum za razvoj poduzetničkog poduhvata za mlade iz NEET grupe.