Zašto su istraživanje i analitika bitni u poslovanju – Upoznaj AG uslugu znanstveno utemeljenog istraživanja

analytics from canva

U današnjem ubrzanom i visoko konkurentnom svijetu, istraživanje i analitika zauzimaju vitalnu ulogu. Bilo u području poslovanja, tržišta, akademske zajednice, organizacijske strukture, lokalne zajednice ili politike, sposobnost prikupljanja, analize i tumačenja podataka najvažnija je za donošenje informiranih odluka, upravljanje poslovanjem i utjecajem, poticanje inovacija te postizanje održivog rasta. Proučite s nama zašto istraživanje i analitika služe kao temelj razvoja i održivosti u raznim sferama.
Istraživanje i analitika temelj su za sve sektore koji na validan i znanstveno utemeljen način žele odgovoriti na potrebe, rizike i prilike, u svom procesu donošenja odluka, bilo da se radi u kontekstu poslovanja i tržišta, političkih odluka ili pak unutarnjih odluka na razini organizacije ili projekta. Važnost istraživačkih vještina porasla je od 2020. kada je došlo do određenih gospodarskih promjena. Istraživanje je evoluiralo jer su validni podatci sada prijeko potrebna svima, a upravo ACT Grupa nudi tu uslugu.

zašto je dobro u svoj poslovni proces upravljanja projektom, poduzećem i utjecajem uključiti istraživanja i analitiku.

  1. Informirano i utemeljeno donošenje odluka:

Istraživanje i analitika predstavljaju temelj na kojem se grade informirane odluke bilo u poslovnom, politčkom, akademskom sektoru ili na razini organizacije. Prikupljanjem relevantnih i utemeljenih podataka, analizom trendova, identifikacijom potreba, izazova, stavova ili iskustva, donositelji odluka stječu uvide u tržišnu dinamiku, procjenu rizika, ponašanje potrošača, investitora i drugih bitnih dionika u određenom lancu vrijednosti i lancu nabave. 

  1. Predviđanja trendova, izazova i prilika:

U brzo adaptirajućem krajoliku poslovnih i tržišnih procesa, sposobnost predviđanja trendova i izazova je neprocjenjiva. Kroz istraživanje i analitiku, poduzeća i organizacije mogu kreirati poslovni plan i strategiju razvoja na temelju identificiranih trendova, preferencija ciljane skupine potrošača, investitora ili mapirati put u kontekstu tehnološkog i inovativnog napretka. Razumijevanjem čimbenika – utemeljenih na osnovni provjerenih podataka – koji oblikuju industriju, organizacije mogu proaktivno prilagoditi svoje strategije, ublažiti rizike i kapitalizirati nove prilike, čime održavaju konkurentsku prednost na tržištu.

  1. Inovativnost i upravljanje utjecajem:

Kako bismo osmislili i uveli određenu društvenu inovaciju ili novu uslugu/proizvod, potrebno je krenuti od prvog koraka – identifikacije problema koji želimo adresirati te potreba ciljane skupine prema kojoj smo okrenuti bilo u poslovnom procesu, projektnom ili političkom. Stoga je istraživanje i analiza indikatora temelj u procesu inoviranja i razrada novih poslovnih modela, digitalnih rješenja ili organizacijskih praksi. Uz to, metodologija i analiza ključni su element u procesu upravljanja utjecajem kojeg organizacija ili projekt imaju na društvo i okoliš te su neizbježan korak u mjerenju stvarne vrijednosti koja se stvara kroz određeni proizvod ili uslugu organizacije/poduzeća ili političke odluke. 

  1. Poboljšanje učinkovitosti:

Učinkovitost je bitna za postizanje organizacijskog uspjeha. Istraživanje i analitika igraju ključnu ulogu u poboljšanju poslovnih procesa identificiranjem neučinkovitosti, rizika, racionaliziranjem procesa i optimiziranjem raspodjele resursa koje organizacija/poduzeće ima ili bi trebala imati. Bilo da se radi o poboljšanju upravljanja opskrbnim lancem, poboljšanju iskustva korisničke službe ili povećanju upravljalačke učinkovitosti, uvidi temeljeni na znanstveno utemeljenim i provjerenim podacima omogućuju organizacijama da identificiraju područja za poboljšanje i implementiraju ciljana rješenja koja pokreću opipljive rezultate.

  1. Personalizacija i iskustvo korisnika/klijenata:

U današnjoj eri personaliziranih iskustava najvažnije je razumijevanje stvarnih potreba i preferencija kupaca i klijenata. Istraživanje i analitika omogućuju organizacijama da steknu duboke uvide u ponašanje kupaca, preferencije i obrasce, a sve to kroz leću društvene odgovornosti i upravljanja utjecajem same organizacije. Upravo tu uslugu nudimo unutar ACT Grupe. Identifikacijom čimbenika zadovoljstva, potreba i ponašanja klijenata, investitora ili potrošača, poduzeća mogu personalizirati proizvode, usluge i promociju kako bi bolje rezonirali sa svojom ciljnom publikom, čime se povećava zadovoljstvo i lojalnost kupaca, a samim time održivost.

  1. Upravljanje rizicima i utjecajem poslovanja:

U društvu i tržištu koje je sve reguliranije, poglavito u kontekstu nove EU regulative o korporativnom izvještavanju o održivosti i novim ESG načelima psolovanja, učinkovito upravljanje rizicima i utjecajem ključni su za organizacijski uspjeh i održivost. Istraživanje i analitička leća osnažuju tvrtke da procijene rizike, identificiraju potencijalne probleme usklađenosti, te mapiraju vlastiti utjecajem s ciljem razvijanja snažnih strategije.

Partner za bolje poslovanje

Istraživački uvidi temeljeni na provjerenjim podacima mogu potaknuti inovativni razvoj proizvoda, poboljšanje poslovnih procesa i modela koji revolucioniraju industrije i potiču rast i održivost. Ako želite predvidjeti trendove ili potrebe za svoje buduće poslovne procese ili transparentno upravljati i izvještavati o vlastitom utjecaju organizacije ili pak jednostavno trebate pomoć u projektnim aktivnostima koje uključuju identifikaciju potreba i potražnje – obratite nam se – jer ACT Grupa pruža znanstveno utemeljenu metodologiju istraživanja i analitike u području utjecaja i društvene odgovornosti. Imamo tim stručnjaka i stručnjakinja društvenih znanosti – sociologije, marketinga, ekonomije i upravljanja koji vam mogu pomoći na transparentnom i validnom putu ka održivosti.

ACT GRUPA ČAKOVEC

Dr. Ivana Novaka 38
40000 Čakovec – HR
info@act-grupa.hr
+385 40 390 047
_______
OIB 17942508126
HR 47 2402 0061 1006 84081

ACT Grupa Zagreb

Zagrebački inovacijski centar
Avenija Dubrovnik 15/1
(paviljon 12), modul 43
10000 Zagreb – HR

en_GBEN
Scroll to Top