Završna konferencija projekta Smart Farming u Padovi

263069740_10225088242449645_5978725983088152273_n

Nakon skoro dvije godine online aktivnosti, u Padovi je održana završna konferencija projekta Smart Farming Innovation Brokers koji je financiran iz Erasmus+ programa. Konferencija je održana 2. prosinca 2021. na Sveučilištu Padova, jednom od najstarijih i najpoznatijih sveučilišta u Europi.

Na konferenciji je u ime ACT Grupe, jednog od projektnih partnera, sudjelovao Ivan Blažon, u društvu kolegica iza LAG-a Međimurski doli i bregi te inozemnih partnera Instituta Biosense iz Novog Sada, Poljoprivredno-šumarske komore Slovenije (KGZS) iz Murske Sobote, Inovacijsko tehnološkog klastera (ITC) iz Murske Sobote, Poljoprivredne komore Austrije (LKÖ) iz Beča te Sveučilišta Padova i Sindikata poljoprivrednih proizvođača Italije (CIA) iz Padove koji su ujedno bili i domaćini događanja.

Osim partnera među sudionicima/ama su bili/e i drugi/e stručnjaci/kinje iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora koji su zainteresirani za razvoj pametne poljoprivrede u uvjetima četvrte industrijske revolucije.

Na izlaganjima je prezentiran tijek projekta te sadržaj brojnih istraživanja i materijala koji su izrađeni za vrijeme implementacije, a tiču se inovacija i digitalne transformacije u poljoprivredi, digitalnih inovacijskih hubova, novih okvira za suradnju različitih sektora vezano uz pametnu poljoprivredu, a prezentirane su i dobre prakse za suradnju i inovacije u poljoprivredi. Ivan Blažon je održao izlaganje na temu The digital awareness self-assessment tool for farmers.

Projekt traje od 01. rujna 2018. i završava krajem 2021. godine, a aktivnostima se nastojalo otvoriti put novim metodama obuke usmjerenih uvođenju digitalnih i tehnoloških inovacija u poljoprivrednu proizvodnju kombiniranjem pristupa “inovacijskih brokera” u poljoprivrednom sektoru s trenutnim naporima koje EU postavlja u području “digitalnih inovacijskih hubova”, a sve s ciljem smanjenja jaza između trenutnih digitalizacijskih trendova poljoprivredne proizvodnje i digitalne i pametne tehnologije, modernizacije proizvodnje i povećanja profita poljoprivrednika.

Više o projektu saznajte na www.smartfarming-project.eu.

ACT GRUPA ČAKOVEC

Dr. Ivana Novaka 38
40000 Čakovec – HR
info@act-grupa.hr
+385 40 390 047
_______
OIB 17942508126
HR 47 2402 0061 1006 84081

ACT Grupa Zagreb

Zagrebački inovacijski centar
Avenija Dubrovnik 15/1
(paviljon 12), modul 43
10000 Zagreb – HR

en_GBEN
Scroll to Top