Akcelerator

Tromjesečni intenzivni program za poduzetnike s validiranim proizvodom. Priprema za rast i ulaganja.

Korisnici: timovi koji imaju ideju, lidera, plan, poduzetnički način razmišljanja, izgrađen i kvalitativno validiran minimalni održivi proizvod.

Metode rada: edukacije, mentorstva, umrežavanja s partnerima i investitorima, grantovi i krediti.

Rezultat: timovi pripremljeni za kvantitativno validiranje proizvoda, spremni za rast, osposobljeni za operacije na tržištu.


Trajanje: 3 mjeseca.

Dinamika provedbe:  2 x 5 timova godišnje (proljeće i jesen).

Status: u provedbi. Prijave za novu generaciju otvaramo u siječnju 2019.


Partneri: Europski fond za jugoistočnu Europu (EFSE) i odjel Fonda za tehničku podršku (EFSE DF); Erste Banka;  zaklada Erste Stiftung.

Web: akcelerator.dp.hr

Kriteriji ACT Grupe za društvenog/impact poduzetnika: dugoročni pristup stvaranja pozitivne promjene. Sistematsko razmišljanje – utjecaj na ekosustav industrije/sektora u kojem djeluje; u rasponu od manjih inovacije do disrupcije sektora. Ekonomski + društveni ili ekološki ciljevi.